Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OPOLE: Księża Pallotyni w nowych parafiach

Autor:
s. Joanna Szczepanik SAC

Dnia 23 sierpnia 2020 roku, w siedzibie biskupów opolskich odbyło się ważne spotka-nie, którego celem było podpisanie umowy pomiędzy Biskupem Andrzejem Czają, ordynariuszem diecezji opolskiej, a ks. Zdzisławem Szmeichelem SAC, wyższym przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na mocy tej umowy Ksiądz Biskup powierza Księżom Pallotynom dwie parafie w diecezji opolskiej: pw. Św. Tomasza Apostoła w Kietrzu i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Sławomir Maizner SAC, administrator prowincjalny oraz biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa, ks. Wojciech Lippa, kanclerz kurii oraz ks. Ginter Żmuda, ekonom diecezjalny.

Z dniem 26 sierpnia tego roku czterech Księży Pallotynów podejmie posługę duszpasterską w nowych parafiach. Wspierajmy ich swoją modlitwą, aby charyzmat św. Wincentego Pallottiego rozkrzewiał się na nowych terenach.