Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Pallotyńskie Spotkanie Młodych

W dniach 2-7 lipca w Ołtarzewie po raz jedenasty miało miejsce Pallotyńskie Spotkanie Młodych. Odbywało się ono w trzech etapach: warsztaty (poniedziałek-środa), rekolekcje ewangelizacyjne (czwartek-piątek) oraz finał (piątek-sobota).

Pierwszym dniem warsztatów był poniedziałek. Rozpoczął się on wspólną modlitwą. Następnie podzieliliśmy się na grupy tematyczne: medialne i muzyczne. Grupa medialna spotkała się w sali wykładowej, natomiast grupa muzyczna w auli.

Czytaj więcej

Autor:
Natalia Morawska Bielsko-Biała oraz uczestnicy warsztatów medialnych PSM 2018

Konstancin-Jeziorna: Dyrektorium

W dniach od 24 czerwca do 7 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, które – zgodnie z Prawem SAC (pkt. 308, 309) – jest jedną z form pallotyńskiej formacji permanentnej. W bieżącym roku w dyrektorium wzięli udział współbracia, którzy zostali wyświęceni na księży lub złożyli wieczną konsekrację – bracia – w latach 1994-1999. W pierwszym dniu spotkania Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Tego dnia po południu odbyły się spotkania w prowincjach z Wyższymi Przełożonymi SAC w Polsce. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Konstancin-Jeziorna: Wieczna konsekracja ks. Wiesława Gąski SAC

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie, ks. Wiesław Gąska SAC złożył wieczną konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Akt konsekracji dokonał się podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 12.00. Eucharystii przewodniczył wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Podczas homilii ksiądz prowincjał przywołał wydarzenia z życia patronów dnia, które w końcu stało się świadectwem całkowitej wierności Bogu, odnosząc się także do życiowych doświadczeń ks. Wiesława Gąski SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Łódź: Uroczystość 55-lecia kapłaństwa

W dniu 17 czerwca 2018 roku, ks. Stanisław Rękawek SAC obchodził 55–tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich oraz 25-lecie pobytu w Łodzi.

Z tej okazji w Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył osobiście jubilat. Liturgię koncelebrowali również: ksiądz prowincjał Adrian Galbas, proboszcz sanktuarium – ks. Marek Borowski oraz księża z innych parafii. Na Eucharystię przybyli parafianie, rodzina księdza, przyjaciele oraz znajomi. Dzień Jubileuszu stał się okazją do wspólnej modlitwy oraz dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i osobę księdza jubilata.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

Łódź: Uroczystość jubileuszu 25-lecia kapłaństwa

W dniu 13 maja 2018 roku, ks. proboszcz Marek Borowski obchodził jubileusz 25–tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. W Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta dziękczynna Msza św., której przewodniczył jubilat. Mszę koncelebrował ks. Tomasz – brat jubilata, ks. Krzysztof – wikariusz, który pracował przez dwa latach z ks. Markiem oraz księża z naszej parafii. Podniosły charakter uroczystości podkreślał również baner z napisem: „Wielbiąc Boga za dar życia i kapłaństwa – w 25 rocznicę święceń kapłańskich”, na którym były wypisane wszystkie miejsca, w których posługiwał jubilat. Jako pierwsze umieszczono nazwę miasta Gdańsk, z którego pochodzi ks. Marek.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

1 2 3 15