Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Apostolat Biblijny

Część I

Sympozjum rozpoczęło się referatem ks. dr hab. Mirosława Mejznera SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, pt.: Pismo Święte jako ucieleśnienie osobowego Logosu. W swoim wystąpieniu opowiadał m.in. o doniosłym znaczeniu Pisma Świętego na przestrzeni wieków. Odwołał się do doświadczenia przeżywania relacji ze słowem Bożym Ojców Kościoła, m.in. św. Hieronima, św. Augustyna, Orygenesa. „Warto nie tylko badać Pismo Święte, lecz także, a nawet przede wszystkim pozwolić słowu Bożemu przemówić do siebie” – mówił ks. Mejzner. Następnie ksiądz rektor przedstawił główny motyw Ołtarzewskich Dni Apostolskich. Tym motywem jest bibliodrama, która potrafi zafascynować i doprowadzić do praktycznego wyrażania słowa Bożego w życiu konkretnego człowieka.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Włochy: Neoprezbiterzy w Arezzo

W czwartkowe popołudnie, 17 maja 2018 roku, mogliśmy gościć w naszej parafii San Leone Magno w Arezzo dwóch neoprezbiterów: ks. Dawida Piwowarskiego SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego) oraz ks. Wojciecha Winka SAC (Prowincja Chrystusa Króla), którzy odprawili Mszę św. prymicyjną oraz udzielili nam i naszym parafianom błogosławieństwa prymicyjnego. Wraz z proboszczem ks. Tomaszem Kądziołką koncelebrowaliśmy Mszę św., podczas której ks. Dawid wygłosił homilię, ukazując istotę przeżywania swojego powołania, oraz potrzebę naszej codziennej modlitwy w intencji powołań i osób powołanych. Po Mszy św. oraz błogosławieństwie prymicyjnym kontynuowaliśmy nasze dziękczynienie za dar powołania księży neoprezbiterów w momencie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Zbrojkiewicz SAC

Niemcy i Szwajcaria: Wizytacja kanoniczna Przełożonego Prowincjalnego

W dniach 25-28 maja br. ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC przeprowadził wizytację u naszych współbraci pracujących w Niemczech i Szwajcarii.

Ks. Jan Lamparski SAC od 9 lat jest proboszczem w parafii Günching, w diecezji Eichstätt w Bawarii. Ks. Jan przebywa w Niemczech od 30 lat, a od 9 z wielką gorliwością angażuje się we wszelkie prace duszpasterskie. Czas nieubłaganie mija i wprawdzie jest jeszcze młody duchem, ale wiek emerytalny zbliża się nieuchronnie, a swoje plany ks. Jan wiąże z macierzystą prowincją.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

WADOWICE: Rekolekcje ZAK w kopieckim wieczerniku

W dniach 27-29 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne rekolekcje dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów z Andrychowa i Górnego Śląska. Do najstarszego domu pallotyńskiego w Polsce przybyły 22 osoby. Weszliśmy do „sali na górze” – do kaplicy na II piętrze – i trwaliśmy na modlitwie razem z Maryją i św. Wincentym Pallottim, wpatrując się w piękny obraz Królowej Apostołów. Modliliśmy się o dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich członków ZAK.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Ołtarzew: Czas wizytacji kanonicznej c.d.

Kończąc oficjalną część wizytacji kanonicznej Wyższych Przełożonych Prowincjalnych, ks. Zenon Hanas SAC podzielił się kilkoma refleksjami dot. postawy prawdziwego pallotyna względem swoich współbraci, oraz wszystkich ludzi. Podkreślił również, że autentyczne życie człowieka polega na wprowadzaniu w czyn postawy optymizmu, wdzięczności i miłosierdzia. Chodzi o taki optymizm, który jest zakorzeniony z jednej strony w realizmie naszego życia, a z drugiej w Bogu, który może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Z kolei o wdzięczności nie trzeba wiele mówić, lecz  czynić (łac. gratias agere). Wystarczy zobaczyć dobro wokół nas i w innym człowieku. Następnie należy ćwiczyć się w miłosierdziu względem innych ludzi. Ks. Hanas życzył wszystkim współbraciom świętości, polegającej na znoszeniu, cierpliwości, łagodności, oraz zachęcał do otwartości, odwagi i gotowości pójścia z orędziem Chrystusa na cały świat.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

1 2 3 11