Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Szczecin: XXXVI Światowy Dzień Chorego w Hospicjum

Autor:
ks. Wojciech Więcław SAC

W czwartek, 8 lutego br., wspólnota hospicyjna św. Jana Ewangelisty w Szczecinie obchodziła uroczyście XXXVI Światowy Dzień Chorego. W spotkaniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, na czele z pasterzem diecezji szczecińsko-kamieńskiej J.E. księdzem arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, zaproszonymi księżmi diecezjalnymi, współbraćmi pallotynami, przedstawicielami władz województwa, miasta i starostwa, przedstawicielem Zarządu Prowincjalnego w Poznaniu, władzami NFZ-tu, reprezentantami służb mundurowych, medycznego świata akademickiego, lekarzami, personelem i wolontariuszami hospicjum, wreszcie jego pensjonariuszami.

Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii w hospicyjnej kaplicy pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, w trakcie której skierował on do zebranych okolicznościowe Słowo Boże. Na zakończenie Mszy św. radca prowincjalny w imieniu pallotynów podziękował obecnym współpracownikom i dobroczyńcom hospicjum za dokonującą się w tym miejscu integralną duchowo-psychiczno-cielesną troskę o człowieka, dotkniętego chorobą i cierpieniem oraz za życzliwość, otwartość, zaangażowanie w pomoc naszym współbraciom w prowadzeniu tego pięknego i ważnego dzieła.

Po celebracji eucharystycznej miała miejsce uroczysta kolacja, w trakcie której dyrektor hospicjum ks. Eugeniusz Leśniak SAC, w krótkiej prezentacji przypomniał drogę rozwoju oraz osiągnięcia prowadzonego przez pallotynów dzieła hospicyjnego w Szczecinie. Tytaniczna praca całego zespołu ludzi, jak i pomoc rzeszy ludzi dobrej woli, uczyniły z hospicjum miejsce skutecznej pomocy wielu chorym i ich rodzinom ze Szczecina i okolic, a ponadto sprawiły, że stało się ono wyróżniającą placówką tego typu nie tylko w regionie, ale także na hospicyjnej mapie Polski. Za owocną współpracę i życzliwość dla dzieła ksiądz dyrektor poszczególnym osobom i instytucjom wyraził swoją wdzięczność. W odpowiedzi padło wiele słów uznania pod adresem księdza dyrektora i współpracującego z nim zespołu. Ze strony władz województwa, w osobie pana wojewody Marka Subocza, oraz władz miasta padło zapewnienie o dalszej życzliwości, otwartości oraz woli kontynuowania wsparcia dla tak ważnego społecznie dzieła. Ksiądz Arcybiskup wyraził swą wdzięczność za „miłość pallotynów do tego miejsca” oraz życzenie, by owocna praca obecnego Zarządu i zespołu hospicjum trwała jak najdłużej.