Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: Wiadomości

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

VII Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Baranowiczach

10 lutego br. odbył się w Baranowiczach VII Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej pod hasłem: „Pukając do nieba bram”. Uczestnikami Festiwalu były następujące zespoły muzyczne: zespół seminaryjny „Tchnienie Ducha”, ruch młodzieżowy z diecezji grodzieńskiej „OPEN”, NG Youth, „Ryby” і The Crossway.

Na to spotkanie przybyła młodzież z różnych stron Białorusi, przyjechała także młodzież z Woronowa z ks. Ivanem Vysotskim SAC, z Berezy z ks. Dzianisem Kryvanosau SAC i s. Olgą Rynkiewicz SAC, z Mińska z ks. Yauhenim Eismantem SAC. Był także obecny ks. Iosif Parfianovich SAC ze Żłobina. Ogółem festiwal zgromadził około 1000. osób.
Muzycy dzielili się swoim świadectwem wiary i wykonywali chrześcijańskie piosenki. Na Festiwal przybył biskup diecezji pińskiej Antoni Dziemianko, który przemówił do młodzieży.

Po raz pierwszy na Festiwalu była zorganizowana zbiórka na budowę dziecięcego sierocińca w Homlu.

Nie mamy za udział i organizację Festiwalu żadnych medali, nie ma czerwonych guzików. Wszystko robi się dla młodzieży. Chcielibyśmy, aby także na Białorusi była jakościowa muzyka chrześcijańska. Ideą Festiwalu jest to, by dać młodzieży jeszcze jedną możliwość uwielbienia Pana przez modlitwę – powiedział duszpasterz młodzieży diecezji pińskiej i organizator Festiwalu w wywiadzie dla białoruskiej wersji Radio Maria.

Pierwszy taki Festiwal odbył się w 2012 roku w Ostrowcu (diecezja grodzieńska).

* * * * *

Rekolekcje dla ZAK w Baranowiczach

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu – w dniach od 16 do 18 lutego br. – odbyły się w Baranowiczach, w domu Księży Werbistów, rekolekcje dla wspólnot ZAK. Uczestnikami byli członkowie ZAK z Woronowa i Berezy oraz kilka osób nie przynależących do ZAK z Mińska oraz Tołoczyna.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek uroczystą Mszą św., którą celebrował delegat przełożonego prowincjalnego delegatury św. Michała Archanioła na Białorusi – ks. Stanislau Vashkevich SAC. Po kolacji wszyscy uczestniczyli w drodze krzyżowej, przygotowanej przez s. Olgę Rynkiewicz SAC.

Tematem przewodnim rekolekcyjnych dni było siedem grzechów głównych. Ks. Uladzimir Bukliarevich SAC (proboszcz z Berezy) i ks. Yauheni Eismant SAC (wikariusz z Mińska) zarówno podczas Mszy św., jak i w głoszonych konferencjach, poruszali zagadnienia dotyczące grzechu. W zgłębianiu tematyki dotyczącej grzechu pomogła uczestnikom praca w grupach i dzielenie się Słowem Bożym. Tu wsparciem służyły siostry pallotynki – s. Olga Rynkiewicz SAC i s. Natallia Dremo SAC.

Poznanie grzechu daje możliwość rozpoznania go w swoim życiu osobistym. Trzeba o nim więcej wiedzieć, trzeba głębiej poznać mechanizmy jego działania. Rozpoznając grzech w swoim życiu potrzebujemy pomocy, aby go zwalczyć, unicestwić. Szczególnie ważnym okazało się nazwanie źródeł grzechów, ich sposobu oddziaływania na relacje człowieka z Bogiem i bliźnimi. Tylko Boże miłosierdzie może pomóc człowiekowi wygrać walkę z grzechem.

Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiali wspólnie jutrznię w języku białoruskim, różaniec i koronkę do miłosierdzia Bożego. Mogli również skorzystania z sakramentu pokuty.

Nie zabrakło też treści dotyczących naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego, którego postać przybliżyli ks. Uladzimir i ks. Yauheni.

Wielki Post jest czasem głębszej refleksji nad sobą, swoim postępowaniem, jest czasem przemiany serca, czasem nawrócenia, dlatego też tematyka proponowana dla rekolektantów okazała się bardzo potrzebna i aktualna. Ufamy, że ten rekolekcyjny czas pomógł uczestnikom wnikliwiej spojrzeć w głąb swojego serca, rozpoznać własne słabości i grzechy, a nade wszystko pogłębić więź z Bogiem. W rekolekcjach wzięło udział łącznie 25. osób.