Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: Jesienne wakacje

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Od 27 października do 7 listopada br. na Białorusi w szkołach były jesienne wakacje. To dobry czas dla Kościoła, aby zorganizować dla dzieci lub młodzieży różnorakie wspólne spotkania.

Pierwsze spotkanie młodych ludzi z diecezji pińskiej odbyło się 27 października w brzeskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tematyką tegorocznego spotkania było: Zagrożenia, jakie niesie ideologia gender, dla współczesnego młodego chrześcijanina. W tym spotkaniu uczestniczyła również i nasza młodzież parafialna z Berezy. Według duszpasterza młodzieży ks. Pawła Tron, który wygłosił duchową konferencję, problematyka gender staje się coraz ważniejsza w naszych czasach i tak samo na Białorusi.

Pewne siły starają się coraz bardziej zatrzeć granice między mężczyznami i kobietami – w niektórych krajach formalnie przyjęto trzecią, nijaką płeć (gender), a zrozumiałe dla wszystkich i tak ważne pojęcia, jak „tato, mamo” zniekształcono w niemożliwy do przetłumaczenia na język białoruski termin parent 1, parent 2. Podczas konferencji ks. Paweł zachęcał młodzież, aby akceptowała i kochała siebie taką, jaką Bóg ją stworzył, aby zaufała Bogu i nie wyrzekała się swojej osobowości.

Po konferencji odbyła się praca w grupach, gdzie uczestnicy spotkania rozmawiali o oddziaływaniu ideologii gender na inne rzeczywistości: na wychowanie, duchowość, odpowiedzialność, psychologię. Oprócz ważnego doświadczenia duchowego, młodzież nawiązała również nowe znajomości. Podczas prezentacji młodzi ludzie, którzy przybyli z różnych miast i parafii opowiedzieli o sobie, o swoich wspólnotach, pokazali zdjęcia przestawiające życie parafii i parafialnych wspólnot.

Po zakończeniu pracy w grupach, rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Była ona dla młodych uczestników okazją, aby porozmawiać z najlepszym Przyjacielem, aby opowiedzieć Mu o wszystkich swoich przeżyciach, o trudnych i radosnych chwilach, podziękować Mu i uwielbić Go. W tym czasie przebywania w żywej obecności Króla Wszechświata, młodzi ludzie mieli również możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi i do modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej Brzeskiej. Po adoracji odbyła się Msza św., którą celebrowali kapłani z różnych parafii diecezji pińskiej, łącznie z rektorem pińskiego seminarium ks. Andrzejem Ryłko. W spotkaniu młodzieży wzięli również udział alumni Pińskiego Duchownego Seminarium i studenci propedeutycznego kursu, który odbywa się w Mińsku.

Na zakończenie programu miał miejsce koncert uwielbienia w wykonaniu grupy „Tchnienie Ducha”, Step Projekt i uzdolnionej młodzieży pochodzącej z Brześcia pod kierunkiem s. Weroniki z parafii Świętego Krzyża.

Na spotkaniu młodzi napisali swój własny hymn, który zaczynał się od słów „Jezu, Twoje królestwo dla mnie”.

W tym roku Brześć ponownie stał się miejscem spotkań młodych ludzi, miejscem radości i refleksji, głośnego śpiewu i modlitwy w ciszy. Tutaj młodzież mogła sobie przypomnieć, że każdy jest dzieckiem Bożym, które Bóg stworzył na swój obraz – wyjątkowym, indywidualnym, które kocha, mimo wszystkich słabości. Uczestnicy spotkania młodych opuszczali Brześć pełni Bożej łaski i radośni ze spotkań z przyjaciółmi. Dzięki temu spotkaniu mogli głębiej zrozumieć swoje życie i swoje miejsce w nim.

Od 29 do 31 października br. w Wyższym Seminarium Duchownym imienia św. Tomasza z Akwinu w Pińsku odbyło się formacyjne spotkanie ministrantów pińskiej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli także ministranci z Berezy.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z różnymi aspektami służby liturgicznej, poczuć rytm życia seminaryjnego, wesoło i pouczająco spędzić czas.

Podczas spotkania zastanawiali się nad swoim powołaniem. Mieli też okazję porozmawiać z kapłanami i seminarzystami, uczestniczyli w codziennej Mszy św., liturgii godzin i w duchowych konferencjach, które pomogły im spojrzeć z psychologicznego punktu widzenia na powołanie. Największym darem dla każdego z nich była możliwość pobycia sam na sam z Jezusem, w wyjątkowej atmosferze modlitwy w kaplicy seminarium.

Również w domu parafialnym w Berezie było zorganizowane spotkanie dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd do Aquaparku.