Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIAŁORUŚ: Online dla Boga, Offline dla świata. Wakacje z Bogiem

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Lato to czas odpoczynku, ale nie ma odpoczynku w szkole życia, nie ma odpoczynku od Pana Boga. On zawsze czeka w Eucharystii, spowiedzi, podczas modlitwy. Lato jest możliwością pogłębienia swoich relacji z Panem Bogiem. Dlatego co roku na Białorusi organizujemy obozy dla młodzieży z pallotyńskich parafii. Jest to czas odpoczynku od telewizji, komputerów, różnych gadżetów, Facebooka.

Właśnie taki obóz był zorganizowany w Domaczewie od 9 do 19 lipca br. dla młodzieży z Berezy, Mińska i Żłobina. W tym roku przewodnią myślą, która towarzyszyła nam w czasie obozu, były sakramenty święte w Kościele katolickim. Wszyscy mogą wyliczyć sakramenty, ale nie wszyscy mogą wytłumaczyć, jak one działają w życiu każdego chrześcijanina, w praktyce. Dlatego w planie dnia codziennie była poranna modlitwa, konferencja połączona z aktywacją młodzieży, Msza św. z kazaniem, koronka do Bożego miłosierdzia, zabawy, lotto, siatkówka, piłka nożna, wesoły wieczór, tańce, a na zakończenie dnia – adoracja Najświętszego Sakramentu. To wszystko było możliwe dzięki dobrej współpracy pomiędzy księżmi, siostrą i klerykiem, którzy prowadzili ten obóz: ks. Dzianis Kryvanosau SAC, ks. Iosif Parfianovich SAC, s. Olga Rynkiewicz SAC oraz kl. Pavel Zaitsau SAC.

Godne uwagi jest to, że do miejsca odpoczynku (Domaczewo) nasza młodzież pokonała duże odległości – ze Żłobina prawie 600 km, z Mińska ok. 400 km oraz z Berezy ok. 150 km. Czas odpoczynku był również czasem nowych przyjaźni pomiędzy młodzieżą. Cieszymy się, że pomimo wszelkich trudności, udało się zjednoczyć wysiłki, aby zorganizować wspólny obóz. Dziękuję księżom proboszczom za otwartość i wsparcie w jego zorganizowaniu.