Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: Spotkanie Młodych Konsekrowanych

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

W dniach 16-18 kwietnia, pod hasłem: „Skarb w glinianym naczyniu”, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach odbyło się III Formacyjne Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych.

Wśród 30 młodych osób konsekrowanych byli też księża pallotyni pracujący na Białorusi: ks. Yauheni Eismant SAC (Mińsk), ks. Iosif Parfianovich SAC (Żłobin), ks. Siarhei Bildzis SAC (Tołoczyn), ks. Dzianis Kryvanosau SAC (Bereza) oraz pallotynka s. Natalia Dremo SAC (Woronowo).

Konferencje były budowane na słowach z Listu do Koryntian: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7). Ks. Michał Ćwieczkowski MIC zachęcił wszystkich obecnych, aby spojrzeć wstecz na drogę swego powołania, wraz ze św. Piotrem. W grupach uczestnicy mieli okazję podzielić się przykładami z własnego życia, a także określić hierarchię rzeczy, które wpływają na sukces życia konsekrowanego.

Paula Bober MSF przedstawiła temat: „Gliniane naczynia” z punktu widzenia słabości osoby ludzkiej.

Podczas jednej z Mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji minsko-mohylewskiej Yuryj Kasabucki, podkreślił on, że każde naczynie jest używany po to, żeby, po pierwsze – było napełnione, a po drugie – aby udostępniać, rozpowszechniać, dzielić się tym, co posiadasz, z innymi. Biskup porównał osoby konsekrowane do naczyń, które łączą się w sobie i tworzą „zestaw naczyń”, przez które pokazują piękno i harmonię Kościoła.

W tych dniach księża i siostry spędzali czas razem, była to modlitwa, konferencje, praca w grupach i czas na wspólną zabawę. Program spotkań był bardzo intensywny, a aktywny udział uczestników spotkania w tym wszystkim jest potwierdzeniem, że był to dobrze przeżyty czas.