Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś: VIII Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Baranowiczach

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

9 lutego br. odbył się w Baranowiczach VIII Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej pod hasłem „Pukając do nieba bram”. Uczestnikami Festiwalu były następujące zespoły muzyczne: zespół seminaryjny „AVE”, ruch młodzieżowy z diecezji grodzieńskiej „OPEN”, „Talitha Kum”, „Ryby”, „The Crossway” i „CHDN”.

Na to spotkanie przybyła młodzież z różnych stron Białorusi. Przyjechali także młodzi z Woronowa z ks. Yauhenim Eismantem SAC i s. Natallią Dremo SAC, z Berezy z ks. Dzianisem Kryvanosauem SAC i s. Olgą Rynkiewicz SAC, z Mińska z ks. Ivanem Sharukiem SAC oraz ze Żłobina z ks. Iosifem Parfianovichem SAC. Ogółem festiwal zgromadził około 1400 osób.

Muzycy dzielili się swoim świadectwem wiary i wykonywali chrześcijańskie piosenki. Na Festiwal przybył ordynariusz diecezji pińskiej ksiądz biskup Antoni Dziemianko, który przemówił do młodzieży.

Wspólnie przeżyty czas, doświadczone emocje i poczucie jedności na długo pozostaną w sercach uczestników, wykonawców i organizatorów tego Festiwalu. Dzięki Bogu, że istnieją wydarzenia muzyczne w naszym kraju, które gromadzą młodych ludzi, których łączą wiara i miłość do Boga. Bogu niech będą dzięki za wszystkich twórców tego Festiwalu, którzy troszczą się o duchowy rozwój przyszłych pokoleń, w których jest nasza największa nadzieja!

„Dla nieskończonej chwały Bożej”

17 lutego br. miała miejsce kanoniczna wizytacja ordynariusza diecezji pińskiej księdza biskupa Antoniego Dziemianko w parafiach: Trójcy Świętej (Bereza), Opieki Najświętszej Maryi Panny (Siehniewicze), św. Aleksego (Sielec), Najświętszej Panny Maryi Różańcowej (Białooziersk).

Zgodnie z prawem kanonicznym taka wizytacja odbywa się raz na pięć lat. W każdej parafii przed kościołem wierni witali biskupa Antoniego Dziemianko chlebem i solą, kwiatami oraz serdecznymi słowami. Księdzu Biskupowi towarzyszył diakon Janusz Czarnamoraw.

„Wasza Ekscelencjo, szanowny Księże Biskupie, pasterzu naszej diecezji, witamy Ciebie w tej świątyni, we wspólnocie wiary, nadziei i miłości na naszej berezowskiej ziemi” – tak witali w Berezie Księdza Biskupa sami najmłodsi parafianie, wręczając bukiet różowych tulipanów, a dziecięca i młodzieżowa schola zaśpiewała powitalną pieśń.

Prawdziwie, każda z parafii, jaką tego dnia odwiedzał Ksiądz Biskup, to wspólnota, która żyje chrześcijańskimi wartościami, głęboką, mocną modlitwą i troską o swoją świątynię. W homilii biskup Antoni podkreślił, że kościół został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Powiedział, że przez chrzest – bramę, jaka prowadzi do zbawienia – każdy ochrzczony wchodzi do wspólnoty Kościoła i zdąża do świętości.

W dzień wizytacji w każdej parafii wypowiedziano wiele słów wdzięczności: Bogu – za dar wiary, za przynależność do Jego świętego Kościoła; księdzu biskupowi Antoniemu – za wizytację, za wspólną modlitwę; księdzu proboszczowi Uladzimirowi Bukliarewichowi, księdzu wikariuszowi Dzianisowi Kryvanosauowi i siostrom pallotynkom – za posługę w parafiach, za to, że odpowiedzialnie troszczą się o powierzonych im wiernych.

Wizytacja ordynariusza Antoniego Dziemianki – przeprowadzona dla nieskończonej chwały Bożej – przebiegła w serdecznej, szczerej atmosferze. Ufamy, że spotkanie Księdza Biskupa z wiernymi, wypowiedziane przez Niego słowa i pasterskie błogosławieństwo, będą umocnieniem dla parafian w dążeniu do świętości.