Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIAŁORUŚ: Wakacyjny obóz w Berezie

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC / s. Elżbieta Tkacz SAC

Jak co roku w naszej parafii Trójcy Świętej w Berezie odbył się obóz dla dzieci „wakacje z Bogiem”. Rozpoczęliśmy go 3 czerwca br. Temat tegorocznego obozu brzmiał: „Życiorysy świętych. Jak naśladować świętych w życiu codziennym”. Przeżywany wspólnie czas był pełen zabaw, radości, a co najważniejsze – pełen spotkań z Bogiem. Dzieci brały czynny udział w codziennej Mszy św., nabożeństwie koronką do Bożego miłosierdzia, jak również w katechezie, którą prowadziła s. Olga Rynkiewicz SAC. Każdy dzień był poświęcony innemu świętemu. I tak dzieci poznały historie życia: św. Wincentego Pallottiego, św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Andrzeja Boboli, św. Jana Marii Vianneya, św. Stanisława Kostki, św. Franciszka z Asyżu i św. O. Pio. W ciągu dnia był także zorganizowany sprawdzian wiadomości z życia świętego. Również podczas kazań celebrans pytał o patrona dnia i ważne wydarzenia z jego życia. W czasie trwania obozu rozpoczął się remont kościoła. W związku z tym w tygodniu Msza św. była odprawiana w dolnym kościele, w którym były celebrowane Eucharystie podczas budowy kościoła.

46 uczestników obozu, w wieku od 3 do 11 roku życia, mogło zrealizować się jako twórcze osoby w zajęciach z plastyki. Po zakończeniu obozu prace wykonane przez dzieci można było nabyć w niedzielę przed kościołem za dobrowolne ofiary, które będą przeznaczone na działalność rekreacyjną dla najmłodszych.

Tegoroczny odpoczynek udał się wyśmienicie, gdyż wszystkim towarzyszyły: dobry humor, zdrowie i apetyt.

Obóz dla młodzieży

Od 8 do 18 lipca br. odbył się obóz w Miedwiediczach dla młodzieży z parafii Trójcy Świętej (Bereza) i z parafii NMP Królowej Świata i św. Floriana (Żłobin), w którym wzięło udział 31 uczestników (22 osoby z Berezy i 9 ze Żłobina). Przewodnią myślą obozu było hasło: „Zachować ufność Panu Bogu”. W obozie brali udział młodzi od 13 do 18 roku życia. To szczególny czas, gdy młodzież przeżywa różne trudności z wiarą, próbuje rozpoznać swoje powołanie. Dlatego też codziennie były konferencje o tym, jak radzić sobie w trudnych chwilach, gdzie szukać pomocy, jak wybierać dobro. Podstawą konferencji były postacie biblijne: Sara, Józef, Jonasz, Rut, Noemi, Mojżesz, Jeremiasz, Hiob, Estera.

Organizatorami obozu byli: ks. Dzianis Kryvanosau SAC, ks. Iosif Parfianovich SAC i s. Olga Rynkiewicz SAC. W codzienny plan zajęć wpisana była Msza św. z kazaniem, konferencja, zajęcia muzyczne, zabawy sportowe, pogodny wieczór i na zakończenie dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z wieczorną modlitwą.

Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali w podarunku Biblie, z których korzystali po każdej konferencji. Młodzież przedstawiała również scenki biblijne, rozwiązywała rebusy i krzyżówki o tematyce biblijnej.

W czasie obozu odwiedził nas ksiądz biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej, przeprowadzając krótką katechezę dla młodzieży.

Jednego dnia podczas obozu odbyły się zajęcia „kurs lidera”, prowadzone przez Irenę Muzykę oraz kurs make-up dla dziewcząt, któremu przewodniczyła Eugenia Małyszewa.

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. W czwartek 15 czerwca br. obchodzona była w Berezie w parafii Trójcy Świętej, w Sielcu w parafii p.w. świętego Aleksego, w parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Siehniewiczach. Po Eucharystii odbywała się procesja ulicami miasta czy wioski.

Także w innych pallotyńskich parafiach (Tołoczyn, Hermaniszki, Woronowo, Żłobin, Rogachyov, Mińsk) miały miejsce uroczyste procesje, w czasie których ludzie manifestowali swoją wiarę i wysławiali Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość ta zgromadziła tłumy wierzących, co jest świadectwem odnowy religijnej naszego kraju, Jezus wychodzi poza mury kościoła czy kaplicy, aby być bliżej człowieka, bliżej jego miejsca pracy, odpoczynku, bliżej codzienności.

ks. Dzianis Kryvanosau SAC

* * * * *

Świętowanie w Budsławiu

5 i 6 lipca br. odbyły się uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej – Królowej Białorusi, w których wzięli udział wszyscy biskupi Białorusi, nuncjusz apostolski Gabar Pinter, przedstawiciel Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi, apostolski wizytator kościoła grekokatolickiego, licznie zgromadzeni kapłani, osoby konsekrowane, pielgrzymi, wierni z różnych stron Białorusi i goście z sąsiednich krajów.

Naszą pallotyńską rodzinę reprezentowali: ks. Yauheni Eismant SAC z Woronowa, który przyszedł do Budsławia w pieszej pielgrzymce z Lidy, ks. Iosif Parfianovich SAC, który przyjechał z parafianami ze Żłobina oraz s. Elżbieta Tkacz SAC, która przyjechała z parafianami z Berezy i Białoozierska. W świętowaniu uczestniczyli także piesi pielgrzymi z naszych pallotyńskich parafii i parafianie z Woronowa, którzy przyjechali autokarem.

Późnym wieczorem 5 lipca plac przed Sanktuarium Matki Bożej zapełnił się wiernymi i rozświetlił mnóstwem świec. Po tradycyjnej procesji z kopią cudownego obrazu, rozpoczęła się o północy Msza św., celebrowana przez nuncjusz apostolskiego Gabara Pintera.

Wszystkich zebranych przywitał arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Katolickich Biskupów na Białorusi i metropolita mińsko-mohylewski. Przedstawił także temat budsławskiego świętowania: „Królowo rodzin, módl się za nami”.

Nuncjusz apostolski stwierdził, że w Budsławiu czujemy się jak w domu, nasze serca, nasze życie, cała historia białoruskiej ziemi świadczą o wielkiej miłości Matki Bożej do każdego z nas, do białoruskiego narodu. W homilii powiedział m. in., że rodzina, jak każda wspólnota, rozpoczyna się od spotkania, spotkania z drugim człowiekiem, niepodobnym do mnie, z jego historią, charakterem, z jego talentami i brakami. Odnosząc się z szacunkiem jeden do drugiego z pokorą przyznajemy, że cząstka prawdy jest i w drugim człowieku, że my dopełniamy jeden drugiego i w ten sposób się ubogacamy. Podkreślił także, że Jezus pragnie, aby Jego uczniowie uczyli sie budować podobne odniesienia i w szerszych wspólnotach, jak w rodzinie, tak i w parafii, miejscach pracy, wśród przyjaciół, w szkołach, uniwersytetach, urzędach, gdzie obok nas będzie brat czy siostra, gdzie będzie bliźni. Budowanie braterstwa to nie prosta sprawa, potrzebna jest tu pokora i gotowość przebaczania. Tylko tak możemy budować mosty, które nas zbliżają, a nie ściany, które nas oddzielają.

6 lipca uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Na początku Eucharystii biskup Yury Kasabutski przywitał arcybiskupa Tadeusza, który w tym roku obchodzi 30-lecie biskupiej posługi. W homilii dostojny Jubilat skupił uwagę wiernych na pierwszoplanowym duszpasterskim zadaniu Kościoła na Białorusi, jakim powinna być obrona rodziny przed kryzysem związku mężczyzny i kobiety. Mówił o licznych rozwodach, o pogorszeniu sytuacji demograficznej, o wzroście aborcji, sztucznego zapłodnienia, o ideologii gender, która przychodzi i na białoruską ziemię. Hierarcha stwierdził, że człowieczeństwo bez rodziny nie ma przyszłości i nadziei. Obrona rodziny i moralnego porządku to obowiązek wszystkich ludzi, religijnych organizacji i państwa. Zachęcił wiernych, aby swoim codziennym życiem potwierdzali wiarę w Ewangelię i w nauczanie Kościoła. Na koniec przez wstawiennictwo Maryi zawierzył białoruskie rodziny Jezusowi, prosił o cud odrodzenia rodzin, aby były krynicą radości i nadziei dla Ojczyzny, a szczególnie dla młodzieży.

Na zakończenie uroczystości miała miejsce procesja eucharystyczna, podczas której były także niesione: kopia obrazu Matki Bożej Budsławskiej i figura świętego Michała Archanioła – opiekuna Kościoła na Białorusi, która w tym roku peregrynuje po białoruskich parafiach.

Wszyscy zebrani modlili się o to, by Matka Boża – opiekunka Białorusi i Książę wojsk niebieskich przegonili z tutejszej ziemi wszelakie zło, aby dla białoruskiego narodu zaświeciło słońce prawdziwej nadziei, jaką daje Jezus Chrystus.

s. Elżbieta Tkacz SAC