Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Uroczystość Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy z Białorusi dali świadectwo wiary, wychodząc na ulice miast i wiosek, tym samym potwierdzając, że „… świat jest zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Świat jest zbawiany dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką niecierpliwość”. Słowa te wypowiedział nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Gábor Pintér podczas procesji Bożego Ciała w Mińsku.

W czwartek, 31 maja br., uroczystość Bożego Ciała obchodzona była w Berezie w parafii Trójcy Świętej. Po Mszy św. odbyła się procesja ulicami miasta. Także w innych pallotyńskich parafiach (Tołoczyn, Hermaniszki, Woronowo, Żłobin, Rogaczew) odbyły się uroczyste procesje, w czasie których ludzie manifestowali swoją wiarę i wysławiali Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. W Mińsku i w Siechniewiczach procesje miały miejsce 3 czerwca br. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła tłumy wierzących, co jest świadectwem odnowy religijnej naszego kraju; Jezus wychodzi poza mury kościoła czy kaplicy, aby być bliżej człowieka, bliżej jego miejsca pracy, odpoczynku, bliżej codzienności.

Wakacje z Bogiem

Lato – to trzy miesiące ciepłego, radosnego wypoczynku. Rozpoczęło się ono dla dzieci z parafii p.w. Trójcy Świętej w Berezie 4 czerwca br. Przy kościele był zorganizowany obóz dla najmłodszych parafian. Był to czas pełen zabaw, radości, a co najważniejsze – przeżywany z Bogiem. Zgromadził on 50. naszych małych parafian. Tematem tegorocznych wakacji z Bogiem były przypowieści Jezusa. Dzieci każdego dnia słuchały konferencji dotyczących przypowieści, poszczególne grupy przygotowywały scenki na temat przypowieści, także kazania w czasie Mszy św. nawiązywały do tematu dnia. Codziennie modliły się koronką do Bożego miłosierdzia, uczyły się nowych religijnych pieśni. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w różnego rodzaju grach, zabawach, konkursach, zajęciach plastycznych, jednak najwięcej emocji wzbudził mecz piłki nożne – zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt. Ostatniego dnia, na zakończenie obozu, dzieci zaśpiewały kilka pieśni i wypowiedziały słowa podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym mógł odbyć się ten obóz. Za przygotowanie i poprowadzenie obozu byli odpowiedzialni: ks. Uladzimir Bukliarevich SAC, ks. Dzianid Kryvanosau SAC i s. Olga Rynkiewicz SAC, którym pomagały trzy mamy naszych dzieci, a posiłki przygotowywały s. Elżbieta Tkacz SAC i dwie nasze parafianki.

«Mission Possible» (misja możliwa)

Z takim hasłem, 16 czerwca br., wyruszyła piesza pielgrzymka z Brześcia do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu (Białoruś). Uczestnicy pielgrzymki przez 16 dni przejdą 537. km. 19 czerwca br. parafia Trójcy Świętej przyjęła na nocleg 75. pielgrzymów. 20 czerwca br. w godzinach porannych odbyła się Msza św., w której uczestniczyli pielgrzymi i parafianie, którzy przyjmowali na nocleg pątników. W pielgrzymce uczestniczą również osoby z naszej parafii. Po Eucharystii pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę w kierunku Iwacewicz.