Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: II Forum Prefektów Studiów

II Forum Prefektów Studiów rozpoczęło się w seminaryjnej auli, gdzie ks. rektor Mirosław Mejzner i ks. Krzysztof Marcyński, prefekt studiów, powitali przybyłych gości, a wśród nich mówców w części dopołudniowej: s. Małgorzatę Chmielewską, p. prof. Monikę Przybysz, ks. Krzysztofa Pawlinę i o. Piotra Kropisza. Podkreślili też obecność licznych uczestników Forum z różnych seminariów duchownych w Polsce, m.in. WSD księży werbistów czy neokatechumenalnego Redemptoris Mater. W debacie eksperci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy smartfon stanowi w seminarium błogosławieństwo czy przekleństwo.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

W sobotę 12 października 2019 roku, czterech wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak czterech Ewangelistów – co w słowie powitania zauważył J.M. Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC – w naszym ołtarzewskim Wieczerniku otrzymało święcenia w stopniu diakonatu, przez posługę J.E. ks. biskupa Grzegorza Balcerka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

OŁTARZEW: Mamy nowych profesorów UKSW

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, która miała miejsce w naszym seminarium 3 października br., ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ogłosił nominacje czterech pallotynów na profesorów UKSW. Nominację otrzymali: ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC – rektor WSD w Ołtarzewie, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC – Prefekt Studiów WSD w Ołtarzewie, oraz ks. dr hab. Tomasz Skibiński SAC i ks. dr hab. Zbigniew Babicki SAC.

Serdecznie gratulujemy profesury UKSW!

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Marcyński SAC

OŁTARZEW: Inauguracji Roku Akademickiego

3 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość tę rozpoczęła Msza św., będąca duchowym rdzeniem wydarzeń, na którym oparto kolejne punkty dnia ale i cały nadchodzący rok wzmożonej pracy – przede wszystkim intelektualnej – alumnów, wykładowców i wszystkich tutejszych pracowników.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik SAC

OŁTARZEW: Oddaję, poświęcam, składam w ofierze

W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC, kładąc szczególny akcent na potrzebę służby, zauważenia drugiego człowieka żyjącego obok nas oraz zatopienie się w słowie Bożym.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Karol Piłacik

1 2 3 4 5 6 12