Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Egzamin ex universa theologia

Dnia 14 czerwca o godzinie 10.00 przystąpiliśmy w pełnej gotowości do egzaminu ogólnego z teologii, zwanego „rygorozum” lub oficjalnie „Ex universa theologia”. Egzamin obejmował cztery dziedziny teologii: teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną i Pismo Święte. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. Krzysztof Marcyński SAC – prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, a w jej skład wchodzili: ks. Marian Kowalczyk SAC (teologia fundamentalna), ks. Franciszek Mickiewicz SAC (Pismo Święte), ks. Marek Chmielniak SAC (teologia dogmatyczna) i ks. Sylwester Matusiak SAC (teologia moralna).

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Ołtarzew: Sympozjum: Jan Paweł II i Polska wolność

Jaki sens miała pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku?

Czy bez niej Polska nie byłaby dziś wolna?

A może była tak stłamszona przez ówczesne władze, że papież nie mógł do końca przekazać swojego orędzia rodakom?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami pochylali się uczestnicy Sympozjum organizowanego przez Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, zebrani w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 2019

Święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Dominik Gaładyk SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 roku o godzinie 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył JE ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

Ołtarzew: Te Deum laudamus!

7 maja br. szesnastu współbraci dziękowało Panu Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi w Kościele. Wielką radością była obecność wszystkich księży, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w 1994 roku, wraz z szafarzem sakramentu, księdzem arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Przez ćwierć wieku żaden nie odszedł ani z tego świata, ani ze stanu duchownego. Pozwoliło to również na wykonanie pamiątkowej fotografii dokładnie w takim samym ustawieniu, jak przed 25 laty.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Ołtarzew: Seminaryjny wyjazd na Ukrainę

Dnia 4 maja br. diakon Jarosław Drahan SAC został wyświęcony na prezbitera w katedrze p.w. św. Aleksandra w Kijowie przez biskupa kijowsko-żytomierskiego Witalija. Przy tej okazji wspólnota seminaryjna odbyła tygodniową podróż po Ukrainie, odwiedzając pallotyńskie domy i poznając tamtejszą rzeczywistość.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

1 3 4 5 6 7 12