Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Puchar jest nasz!

IX Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Koszykówkę odbyły się w Radomiu 10 marca 2018 r. W tym roku uczestniczyło 7 drużyn, m.in. z Gniezna, Białegostoku, Sandomierza.

Pallotyńska drużyna przybyła do Radomia dzień wcześniej, aby się zaaklimatyzować i odpocząć przed turniejem. To się stało możliwe dzięki życzliwemu przyjęciu pallotyńskich współbraci z parafii p.w. św. Józefa w Radomiu, za co im serdecznie dziękujemy. Turniej rozpoczął się o godz. 9.00, a swój pierwszy mecz zagraliśmy o godz. 10.40 z ubiegłorocznymi mistrzami, czyli z drużyną koszykarską z Wyższego Seminarium Duchowego w Radomiu. Niestety, z różnicą 3 punktów (17:20) przegraliśmy pierwszy mecz. To jednak nie był koniec walki o zwycięstwo. Wzięliśmy się w garść i udało się pokonać drużynę z Wyższego Seminarium Duchowego w Sandomierzu i wyjść z grupy.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Rekolekcje w Magdalence

Od 5 do 7 marca 2018 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie prowadzili rekolekcje szkolne w Magdalence. Pomagali im alumni IV i III roku. Rekolekcje były skierowane do uczniów II, III klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czas rekolekcji to z jednej strony czas odnowy, a z drugiej czas podejmowania wyzwań. Nasi pallotyńscy alumni podjęli kolejne wyzwanie w postaci prowadzenia rekolekcji i z wielką satysfakcją osiągnęli wyznaczony cel. Oto kilka świadectw bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie rekolekcji.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Ołtarzew: Wiadomości

Sesja formacyjna ZAK

W dniach 5-7 marca 2018 r. alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką, miejscem oraz stylem prowadzenia.

Według relacji jednego z uczestników sesji, kln. Michała Elsnera, w pierwszym dniu staraliśmy się zobaczyć, od strony „praktycznej”, czym jest ZAK na przykładzie wspólnot wieczernikowych. Osoba towarzysząca, s. Lucyna Trzonkowska SAC, dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem apostolskiej pracy i podkreśliła, że w ZAK-u najważniejsi są ludzie. Wskazała również, gdzie można znaleźć programy formacyjne i omówiła ich schematy.

Czytaj więcej

Autor:
Maksim Bolandz SAC, Dominik Gaładyk SAC

Ołtarzew: Wprowadzenie w posługi lektora i akolity

Wprowadzenie w posługi lektora i akolity alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, odbyło się 17 lutego 2018 r. Stało się to przez posługę ks. Zenona Hanasa SAC, podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, o godzinie 11:30. Homilię wygłosił ks. Adam Kamizela SAC. W posługę lektora wprowadzono 2 alumnów, natomiast akolity – 5.

Na początku Liturgii, ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego seminarium, przywitał przybyłych księży prowincjałów, gości, a w sposób szczególny rodziców kandydatów do posługi akolitów. Po Ewangelii, ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów, przedstawił przełożonym prowincjalnym kandydatów do posług: lektora i akolity, z dwóch polskich prowincji pallotyńskich. Następnie ks. Adam Kamizela SAC, I radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, wygłosił homilię. Przez posługę ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC, lektorami zostali ustanowieni:

Czytaj więcej

Autor:
al. Dominik Gładyk SAC

1 4 5 6