Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Dnia 16 sierpnia w pallotyńskiej Wspólnocie w Otwocku rozpoczęliśmy tegoroczny postulat.

Zgłosiło się do nas w sumie 11 kandydatów: 4. z Prowincji Zwiastowania Pańskiego i 7. z Prowincji Chrystusa Króla.
Przed nami czas stawiania pierwszych kroków i zgłębiania pallotyńskiego charyzmatu, którym młodzi naprawdę są zachwyceni.
Prosimy o modlitwę za nas wszystkich, by był to czas obfity w dobre owoce.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Wieści z dyrektorium – ciąg dalszy

W środę, 30 czerwca, uczestnicy dyrektorium wzięli udział w szkoleniu dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Prowadząca zajęcia, p. Ewa Kusz,  skupiała się głównie na przedstawieniu działań prewencyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzone dzięki Fundacji św. Józefa KEP, gdyż Fundacja pokryła koszty jego przeprowadzenia. W tym dniu Mszy św. przewodniczył ks. Przemysław Krawiec SAC, który wygłosił także homilię.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Wieści z dyrektorium

Po dwóch wstępnych dniach dyrektorium (wymiana doświadczeń dot. pracy i życia wspólnotowego, spotkanie z Księżmi Prowincjałami, dzień skupienia), w kolejnych dwóch dniach (24-25 czerwca) jego uczestnicy przeżywali warsztaty homiletyczne. Prowadził je o. Tomasz Nowak OP – wędrowny kaznodzieja, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki. Formuła warsztatów sprawiła, iż współbracia nie ograniczyli się jedynie do przyjęcia teorii z zakresu kaznodziejstwa, ale odbyli kilka ćwiczeń rozwijających umiejętność przygotowania kazania lub homilii. W tych dniach o. Tomasz głosił Słowo Boże podczas Eucharystii. W czwartkowy wieczór (24 czerwca) odbyła się wspólnotowa rekreacja, będąca także okazją do świętowania imienin ks. Ivana Vysotskiego SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Rozpoczęcie dyrektorium 2021

W poniedziałkowy wieczór, 21 czerwca 2021 roku, rozpoczęło się tegoroczne dyrektorium. Do domu SAK w Konstancinie-Jeziornie przyjechało 52. współbraci, aby w ramach formacji stałej wziąć udział m.in. w warsztatach homiletycznych, szkoleniach dot. uzależnień, ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym, skutecznej motywacji do działania, a także wysłuchać prelekcji i wykładów na temat charyzmatu pallotyńskiego, życia konsekrowanego, formacji permanentnej, obecnej sytuacji Kościoła w świecie i w Polsce itp. W obecnym roku, dwutygodniowe dyrektorium przeżywają współbracia, którzy święcenia kapłańskie lub – w przypadku braci – wieczną profesję mieli w latach 2007-2015.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

GDAŃSK: Abp Tadeusz Wojda SAC nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego arcybiskupa metropolitę białostockiego.

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC urodził się w 1957 r. w miejscowości Kowali na Kielecczyźnie. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów). Po studiach seminaryjnych otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. Ukończył studia z teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Studiował misjologię w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracę doktorską obronił w 1989 r. W latach 1990-2012 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 r. został podsekretarzem tejże Kongregacji.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

1 2 3 11