Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 14

W plan niedzieli, 2 października, został wpisany wyjazd do Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej, wielkiego narodowego sanktuarium pielgrzymkowego. Z radością wstaliśmy wcześnie, by już o 7.00 rano wyruszyć dwoma autokarami w trasę. Dzięki wczesnemu wyjazdowi mogliśmy zgromadzić się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył nowy przełożony generalny, ks. Zenon Hanas, drugi polski pallotyn wybrany na Przełożonego Generalnego SAC.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 10

Uczestników Zebrania Generalnego swoją obecnością zaszczycił ks. kard Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji warszawskiej. Ks. Kardynał był głównym celebransem porannej Eucharystii, koncelebransami byli ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, i ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Generał podziękował Jego Eminencji za okazywane przez niego uznanie i szacunek dla pallotynów, i dla pallotyńskiego charyzmatu.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

KONSTANCIN-JEZIORNA: Polak nowym Przełożonym Generalnym SAC

1 października delegaci XXII Zebrania Generalnego wybrali ks. Zenona Hanasa SAC, dotychczasowego Przełożonego Prowincjalnego warszawskiej prowincji Pallotynów, na Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

Ks. Zenon Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na KUL, oraz studia filozoficzne, zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego, w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Monachium (Hochschule für Philosophie).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Gołaś SAC/Pallotti.FM

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 1

W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się uroczyste otwarcie XXII Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Rozpoczęte wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsze Zebranie Generalne w historii Stowarzyszenia, które odbywa się poza Rzymem.

W Zebraniu uczestniczy 69 członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, pochodzących z pięciu kontynentów, reprezentujących 23 prowincje i regie.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2022

W dniach od 13 do 19 czerwca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, w którym uczestniczyli najstarsi pallotyni z obu polskich prowincji (księża wyświęceni w 1980 r. i starsi, a także bracia składający w tym okresie wieczną konsekrację) oraz kilku młodszych księży, którzy w poprzednich latach nie mogli uczestniczyć w tej formie formacji permanentnej.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

1 2 3 13