Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Sandomierz: Zakończenie Postulatu…

31 sierpnia mszą św., w kościele pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata, zakończył się tegoroczny postulat, prowadzony przez księży: Rafała Czekalewskiego SAC oraz Kamila Wolana SAC. 14 postulantów z obu polskich prowincji zostało przyjętych do nowicjatu. Tych 31. dni było czasem niezwykłym – dobrym, ale i trudnym zarazem. Każdy z nas musiał trochę opuścić swoją „strefę komfortu,” bo znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Mieliśmy okazję z bliższej perspektywy poznawać rodzinę pallotyńską, Stowarzyszenie oraz św. Wincentego. Dzięki temu, że zostawiliśmy za sobą nasze dotychczasowe zadania, każdy z nas miał z pewnością więcej czasu na bycie z Bogiem, aby jeszcze raz usłyszeć to, do czego On nas zaprosił.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Maciej Książyk

Sandomierz: Spotkanie z księdzem prowincjałem

Wieczorem dnia 12 sierpnia 2018 r. na pallotyński postulat w Sandomierzu przyjechał z wizytacją ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC.

Pragnąc spędzić czas z kandydatami na kleryków i braci, zdecydował się brać czynny udział w ich grafiku. Dlatego następnego dnia, wraz z piętnastoma uczestnikami i dwoma prowadzącymi – ks. Kamilem Wolanem SAC oraz ks. Rafałem Czekalewskim SAC, poszedł o 7.30 na poranne modlitwy. Po rozmyślaniu nad Pismem Świętym udali się na śniadanie. W końcu, kiedy wszyscy byli po posiłku – zarówno duchowym jak i cielesnym – rozpoczęły się indywidualne rozmowy księdza prowincjała z kandydatami Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Czytaj więcej

Autor:
Maciej Hura

Sandomierz: Postulat 2018

1 sierpnia 2018 roku, podczas wspólnej Eucharystii, rozpoczęliśmy kolejny pallotyński postulat. Tego roku ma on miejsce w pallotyńskiej wspólnocie w Sandomierzu przy parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata. Na nowo powstałą wspólnotę składa się 16 osób, 9 osób z Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz 7 osób z Prowincji Chrystusa Króla. Tradycyjnie postulat prowadzony jest przez dyrektorów Pallotyńskich Ośrodków Duszpasterstwa Powołań. W ramach wakacyjnych praktyk swoją pomocą służy kl. Pavel Zaitsau SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Kamil Wolan SAC

Ołtarzew: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC

Dnia 31 lipca br. odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC. Msza św. w intencji zmarłego rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, który wygłosił także kazanie. W kazaniu ksiądz prowincjał zwrócił uwagę na cechy, którymi odznaczał się śp. br. Jan – wierność w codziennych „małych” sprawach, umiłowanie życia wspólnotowego, tęsknota za pięknem, która w istocie była tęsknotą za pełnią – za Bogiem. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Po Eucharystii odbyła się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Konstancin-Jeziorna: Dyrektorium

W dniach od 24 czerwca do 7 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, które – zgodnie z Prawem SAC (pkt. 308, 309) – jest jedną z form pallotyńskiej formacji permanentnej. W bieżącym roku w dyrektorium wzięli udział współbracia, którzy zostali wyświęceni na księży lub złożyli wieczną konsekrację – bracia – w latach 1994-1999. W pierwszym dniu spotkania Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Tego dnia po południu odbyły się spotkania w prowincjach z Wyższymi Przełożonymi SAC w Polsce. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

1 8 9 10 11