Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ołtarzew: Uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC

Dnia 31 lipca br. odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. br. Jana Bandoszka SAC. Msza św. w intencji zmarłego rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, który wygłosił także kazanie. W kazaniu ksiądz prowincjał zwrócił uwagę na cechy, którymi odznaczał się śp. br. Jan – wierność w codziennych „małych” sprawach, umiłowanie życia wspólnotowego, tęsknota za pięknem, która w istocie była tęsknotą za pełnią – za Bogiem. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Po Eucharystii odbyła się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Konstancin-Jeziorna: Dyrektorium

W dniach od 24 czerwca do 7 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, które – zgodnie z Prawem SAC (pkt. 308, 309) – jest jedną z form pallotyńskiej formacji permanentnej. W bieżącym roku w dyrektorium wzięli udział współbracia, którzy zostali wyświęceni na księży lub złożyli wieczną konsekrację – bracia – w latach 1994-1999. W pierwszym dniu spotkania Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Tego dnia po południu odbyły się spotkania w prowincjach z Wyższymi Przełożonymi SAC w Polsce. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Konstancin-Jeziorna: Wieczna konsekracja ks. Wiesława Gąski SAC

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie, ks. Wiesław Gąska SAC złożył wieczną konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Akt konsekracji dokonał się podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 12.00. Eucharystii przewodniczył wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Podczas homilii ksiądz prowincjał przywołał wydarzenia z życia patronów dnia, które w końcu stało się świadectwem całkowitej wierności Bogu, odnosząc się także do życiowych doświadczeń ks. Wiesława Gąski SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Łódź: Uroczystość 55-lecia kapłaństwa

W dniu 17 czerwca 2018 roku, ks. Stanisław Rękawek SAC obchodził 55–tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich oraz 25-lecie pobytu w Łodzi.

Z tej okazji w Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył osobiście jubilat. Liturgię koncelebrowali również: ksiądz prowincjał Adrian Galbas, proboszcz sanktuarium – ks. Marek Borowski oraz księża z innych parafii. Na Eucharystię przybyli parafianie, rodzina księdza, przyjaciele oraz znajomi. Dzień Jubileuszu stał się okazją do wspólnej modlitwy oraz dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i osobę księdza jubilata.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

Międzyrzecz: „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”

W środę, 20 czerwca 2018 roku, w Urzędzie Gminy w Międzyrzeczu odbyła się sesja rady miejskiej, w trakcie której kapelan aresztu ks. Marek Rogeński SAC został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”. Wyróżnienie wraz z gratulacjami osobiście wręczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Maria Kijak.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Arkadiusz Tomczak, który pogratulował kapelanowi otrzymanego wyróżnienia podkreślając, że jest dla niego wielkim zaszczytem mieć w swoich szeregach tak wyjątkowego człowieka. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz w swoich słowach kierowanych do duchownego podkreślił, że w życiu rzadko spotyka się osoby, które mają w sobie tyle energii i do tego potrafią nią „zarażać” innych.

Czytaj więcej

Autor:
por. Jacek Ćwiertnia

1 9 10 11 12