Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

EŁK: Sakra biskupia ks. Adriana Galbasa SAC

Dzień 11 stycznia 2020 roku z pewnością zapisał się dużymi literami na kartach historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, szczególnie w historii Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ponieważ pierwszy spośród jej członków, a przy tym wieloletni przełożony prowincjalny, został wyniesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupiej.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

KOMUNIKAT Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adriana Józefa GALBASA SAC, przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palotyni) w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Naisso.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

KONSTANCIN-JEZIORNA: Spotkanie formatorów

Z inicjatywy Zarządów Prowincjalnych obu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w dniach od 2 do 4 listopada, w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie miało miejsce spotkanie formatorów. Zaproszeni zostali księża posługujący na wszystkich szczeblach pallotyńskiej formacji obejmującej: postulat, nowicjat, juniorat oraz czas formacji seminaryjnej. Całość spotkania animowana była przez księży sekretarzy ds. formacji: ks. Przemysława Podlejskiego SAC i ks. Artura Stępnia SAC. Obecni na spotkaniu byli księża prowincjałowie: ks. Adrian Galbas SAC oraz ks. Zenon Hanas SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Kamil Wolan SAC

BRUSY: XV rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC miastu i gminie Brusy

W niedzielę 29 września 2019 r. odbyły się w Brusach obchody XV rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC miastu i gminie Brusy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 11.00, sprawowaną w parafii p.w. Wszystkich Świętych. Przewodniczył jej ks. Andrzej Węsierski – wikariusz parafii, homilię wygłosił proboszcz – ks. Jan Flaczyński. Ukazując postawę bogacza i żebraka Łazarza, o których mówiła Ewangelia (Łk 16, 19-31), ks. Proboszcz przedstawił heroiczną postawę umiłowania Boga i człowieka, jaką odznaczał się bł. ks. Józef Jankowski SAC. Po Mszy św. przy kapliczce bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC w Czyczkowach – w miejscu gdzie znajdował się dom, w którym urodził się Błogosławiony – przedstawiciele różnych środowisk kościelnych i państwowych złożyli kwiaty.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

1 4 5 6 7 8 12