Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

CZĘSTOCHOWA: Wdzięczni za Pallotyńskie Czuwanie Młodych 2021

Czy dojdzie do spotkania w Częstochowie? Czy uda się zrealizować plany związane z Pallotyńskim Czuwaniem Młodych? Czy wszystko dobrze się skończy? Te pytania w ostatnim czasie towarzyszyły organizatorom czuwania w Częstochowie. Ale jeszcze jedno pytanie było kluczowe w te dni – Czy wierzysz?

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Częstochowskiej Pani, że pomimo niepewnego jutra, związanego z epidemią, doszło do spotkania i że przebiegło ono bezpiecznie. Dziękujemy, że dana nam była chwila, aby się zatrzymać, pomodlić się i na nowo uświadomić sobie, czy jeszcze wierzę? A jeśli tak, to w kogo lub komu?

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wizytatorzy generalni w Ząbkowicach Śląskich

W dniach 12-14 października br. odbyła się wizytacja generalna w Ząbkowicach Śląskich. Naszymi wizytatorami byli: ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny oraz ks. Denilson Geraldo, radca generalny. Wizytatorzy zaraz po przybyciu udali się na Mszę św. i spotkanie w Przedborowej, z tamtejszymi duszpasterzami. Oficjalne rozpoczęcie wizytacji miało miejsce w naszej ząbkowickiej kaplicy domowej 13 października rano. Ten dzień był szczególnie poświęcony indywidualnym spotkaniom ze współbraćmi po wiecznej profesji. Nasi Wizytatorzy, razem ze starszymi domownikami i nowicjuszami, wzięli udział w wieczornym nabożeństwie fatimskim – Mszy św. i procesji różańcowej – które miało miejsce w tutejszej wspólnocie parafialnej.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Michał Skrobis, brn. Damian Szymura

POZNAŃ: Wizytacja generalna

Od 5 do 20 października br. w Prowincji Zwiastowania Pańskiego odbywała się wizytacja generalna, którą przeprowadzili: ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, ks. Józef Lasak SAC, wicegenerał, oraz ks. Denilson Geraldo SAC, radca generalny.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

CHEŁMNO: Dzień Edukacji Narodowej w Pallotyńskich Szkołach

Dzień Edukacji Narodowej w Katolickich Pallotyńskich Szkołach w Chełmnie to tradycyjnie już szczególne wydarzenie dla społeczności szkolnej. Tak było również w tym roku 14 października.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa, której przewodniczył i homilię wygłosił wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Przemysław Podlejski SAC. W Eucharystii uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy naszych szkół.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Szymon Pakuła SAC

1 2 3 24