Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KIETRZ: Wprowadzenie liturgiczne nowego proboszcza

W niedzielę, 13 września, w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu miała miejsce podniosła uroczystość. Ks. Janusz Rempalski SAC został liturgicznie wprowadzony w urząd proboszcza. Wprowadzenia dokonał dziekan dekanatu kietrzańskiego, ks. Krzysztof Maciejak.

Na początku słowa powitania skierowała rada parafialna, następnie Dzieci Maryi, głos zabrali również parafianie z Przedborowej, gdzie przez ostatnie 6 lat ks. Janusz był proboszczem.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Kietrza

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Dyrektorium i rekolekcje

Od 23 sierpnia do 3 września w Ząbkowicach Śląskich pięciu pallotynów przeżywało dyrektorium przed złożeniem wiecznej profesji.

Czas dyrektorium wypełniony był wieloma spotkaniami, podczas których pogłębialiśmy refleksję na temat pallotyńskich przyrzeczeń, szczególnie w wymiarze życia codziennego w Stowarzyszeniu. Dyrektorium prowadził ks. Przemysław Podlejski SAC, który podczas konferencji oraz homilii wprowadzał nas w głębie życia przyrzeczeniami. Nie zabrakło również czasu na piesze wycieczki po okolicach Ząbkowic.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Marek Więch SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Przyjęcie stroju Stowarzyszenia

26 sierpnia 2020 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich, po zakończonych 8 dniowych rekolekcjach lectio divina, sześciu pallotyńskich nowicjuszy przyjęło z rąk wiceprowincjała Prowincji Chrystusa Króla ks. Waldemara Pawlika SAC strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Uroczystej Mszy św., na którą zjechało się wielu kapłanów pallotynów i księży diecezjalnych, przewodniczył ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, a homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii Ksiądz Prowincjał odniósł się do kryzysu powołań i życzył nowicjuszom gorliwego naśladowania Chrystusa.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Damian Kikta

OPOLE: Księża Pallotyni w nowych parafiach

Dnia 23 sierpnia 2020 roku, w siedzibie biskupów opolskich odbyło się ważne spotka-nie, którego celem było podpisanie umowy pomiędzy Biskupem Andrzejem Czają, ordynariuszem diecezji opolskiej, a ks. Zdzisławem Szmeichelem SAC, wyższym przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na mocy tej umowy Ksiądz Biskup powierza Księżom Pallotynom dwie parafie w diecezji opolskiej: pw. Św. Tomasza Apostoła w Kietrzu i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Sławomir Maizner SAC, administrator prowincjalny oraz biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa, ks. Wojciech Lippa, kanclerz kurii oraz ks. Ginter Żmuda, ekonom diecezjalny.

Czytaj więcej

Autor:
s. Joanna Szczepanik SAC

POZNAŃ: Wieczna konsekracja br. Marcina

Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich aniołów i świętych i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych ja Marcin Maksymilian Woźniczka oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie

Te słowa pallotyńskiej konsekracji wypowiedział, w sobotę 30 maja 2020 roku w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego, br. Marcin Woźniczka SAC, który na ręce ks. Zdzisława Szmeichela SAC, przełożonego prowincjalnego, złożył akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

1 2 3 18