Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Jubileusz 70-lecia konsekracji br. Stanisława

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, dnia 19 marca 2019 roku, poznańska wspólnota księży i braci pallotynów świętowała jubileusz 70-lecia konsekracji br. Stanisława Iwanowskiego SAC.

Punktem centralnym tego wydarzenia była wspólnotowa Msza św., sprawowana o godz. 12.00 w kaplicy domowej, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC. Na jubileusz przybyła również rodzina brata Stanisława: siostrzenica z mężem oraz współbracia ze wspólnoty w Szczecinie: ks. Piotr Bieniek SAC i br. Michał Rychert SAC.

Czytaj więcej

Autor:
dk. Szymon Pakuła SAC

Ząbkowice Śląskie: Zakończenie Zebrania Prowincjalnego

Wspólnotowa jutrznia, to pierwszy punkt porządku dnia w czasie Zebrania Prowincjalnego.

Obrady, które odbyły się przed południem, były jednocześnie zakończeniem IX Zebrania Prowincjalnego naszej prowincji.

W czasie ostatniej sesji obrad były dyskutowane ostatnie wnioski, została wybrana Komisja ds. Pośrednictwa i Arbitrażu, oraz zatwierdzono treść niezbędnych dokumentów. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Zebrania, Ksiądz Prowincjał, podsumowując minione pięć dni intensywnej pracy.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 4

Podobnie jak wczoraj, czwarty dzień Zebrania Prowincjalnego został rozpoczęty modlitwą brewiarzową; poranne zaś obrady – prelekcją regionała Regii Miłosierdzia Bożego we Francji ks. Alexandra Pietrzyka SAC. Ksiądz Pietrzyk przedstawił aktualną sytuację Pallotynów pracujących we Francji i w Wietnamie.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 3

Trzeci dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczął się od modlitwy brewiarzowej. W czasie dopołudniowej sesji wysłuchaliśmy referatu ks. Wojciecha Sadłonia SAC pt.: „Wyzwania obecnego czasu. Katolicyzm w globalizującym się świecie.” Prelegent zaprezentował wyniki badań statystycznych na temat prognoz demograficznych, przemian religijnych i ruchów migracyjnych na świecie. Następnie przedstawił wyniki badań w Polsce. Informacje te pozwalają lepiej opisać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość, oraz są pomocą do namysłu nad stojącymi przed prowincją wyzwaniami. Ks. Wojciech podsumowując referat stwierdził, że w niepewnym świecie liczyć się będzie współpraca i elastyczność.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 2

Drugi dzień obrad Zebrania Prowincjalnego rozpoczął się Eucharystią z jutrznią. Koncelebrze przewodniczył ks. Adam Golec SAC, prokurator generalny naszego Stowarzyszenia. W kazaniu celebrans zwrócił uwagę na oryginalność głoszenia Mistrza z Nazaretu, na łamanie przez Niego pewnych utartych schematów i standardów. Ten fakt z życia Chrystusa ma nas w naszej codzienności uwrażliwić na Bożą logikę, która często może wydawać się dla nas niezrozumiała, czy też wręcz być odbierana jako przejaw złej woli Pana Boga.

Czytaj więcej

Autor:
Komisja prasowa

1 21 22 23 24 25 30