Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Majowe wieści z nowicjatu

W sobotę 22 maja 2021 roku, w święto Królowej Apostołów, zgodnie z pallotyńską tradycją, nowicjusze pallotyńscy złożyli kursowy akt oddania Maryi.

Siedmiu kandydatów Okresu Wstępnego złożyło swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w ręce Maryi, Królowej Apostołów. Uroczysty akt odbył się podczas wspólnotowej Mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Dariusza Przybyszewskiego SAC w kaplicy naszego domu w Ząbkowicach Śląskich. Do tego wydarzenia nowicjusze przygotowali się uczestnicząc w trzydniowych rekolekcjach, które poprowadził ks. Dariusz, ojciec duchowny nowicjatu.

Czytaj więcej

Autor:
brn. Marek Kozłowski

CZĘSTOCHOWA: Wiosenny Zjazd Rektorów i Proboszczów

W dniach 19-20 maja 2021 roku w Częstochowie odbyło się Spotkanie Rektorów, Proboszczów oraz odpowiedzialnych za Agendy przy Zarządzie Prowincjalnym. Po długiej przerwie – prawie półtorarocznej – pojawiła się możliwość spotkania osobistego, bez pośrednictwa internetu. Mszę św. mogliśmy też sprawować razem, w nowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, do którego nawiedzenia zaprasza ks. Michał Wójciak SAC, proboszcz i kustosz sanktuarium.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Uroczystość wiecznej konsekracji

W dniu 24 kwietnia 2021 roku w Ząbkowicach Śląskich, na ręce Wyższego Przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, wieczną konsekrację złożył br. Rafał Jan Zajdowicz SAC.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, który w homilii (do Ewangelii wg. św. Jana 6, 55.60-69) zadał kilka ważnych pytań o miejsce Chrystusa w naszym życiu, na które sami powinniśmy sobie odpowiedzieć.

Czytaj więcej

Autor:
brn. Marek Kozłowski

CZĘSTOCHOWA: Z Doliny Miłosierdzia

Tradycją pallotyńską pozostają Sympozja Bożego Miłosierdzia. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczne sympozjum, które odbyło się 10 kwietnia 2021 roku, miało jedynie formę on-line. Tematem przewodnim były kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej. Niewielu z nas bowiem wie, że niektóre z żądań Pana Jezusa zostały zrealizowane dopiero po śmierci największej polskiej mistyczki. Zasadniczy udział miały w tym kobiety – s. Helena Majewska, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko. Powyższe postaci zostały zaprezentowane przez wybitnych znawców tematu: s. Mariettę – Elżbietę Kruszewską ZSJM, dr Martę Czyżak i ks. dr. Michała Damazyna. Materiały filmowe z sympozjum dostępne są zarówno na stronie FB, jak i na kanale YouTube Doliny Miłosierdzia. Ukazał się również zbiór materiałów konferencyjnych, wydany przez wydawnictwo Pallottinum.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

1 2 3 4 5 24