Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: W ostatnich tygodniach w nowicjacie…

W dniach od 22 do 24 stycznia br. w Ząbkowicach Śląskich przeżywaliśmy Triduum ku czci naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Uroczystościom przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Waldemar Pawlik SAC. W swoich homiliach podjął temat wybranych cnót św. Józefa, wyróżnionych przez papież Franciszka w liście pasterskim Patris corde na rok tego świętego, a obecnych również u naszego Założyciela.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Krzysztof Zawadzki

KIETRZ: Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ryszarda Henkesa SAC

W połowie roku 1931 do Kietrza, niemieckiego wówczas miasteczka na Śląsku, przybył ks. Ryszard Henkes SAC (1900-1945), niemiecki Pallotyn, kapłan z sześcioletnim stażem. Jego misją miała być katechizacja dzieci i młodzieży w nowo utworzonej szkole gimnazjalnej oraz głoszenie Słowa Bożego w Kietrzu i innych śląskich miejscowościach. Jego mottem życiowych stały się słowa: „Musi się znaleźć ktoś, kto to powie”. Na wieść, że w danym kościele ma głosić kazania ks. Henkes, ludzie przychodzili chętnie, a świątynie pękały w szwach. Przychodzili nie tylko wierzący, ale i ciekawscy. Podziwiano w nim odwagę. Mówił otwarcie o rzeczach, o których inni bali się mówić po cichu. Przy tym miał pełną świadomość, że jest śledzony, a jego wypowiedzi skrupulatnie zbierane przez gestapo. Z tej racji przylgnął do niego przydomek „Sługa Prawdy”. Męczennik w obronie wiary i godności ludzkiej odszedł do domu Ojca 22 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marek Kożak SAC

Wiadomość żałobna – Ks.  TADEUSZ RYKACZEWSKI SAC

Dnia 9 lutego 2021 roku zmarł nasz Współbrat, rekolekcjonista, duszpasterz współpracowników

Ks.  TADEUSZ RYKACZEWSKI SAC (1937–2021)

 

Ks. Tadeusz Rykaczewski SAC urodził się 9 kwietnia 1937 r. we wsi Pilawice koło Sochaczewa. Sakrament chrztu otrzymał w parafii w Sochaczewie. Rodzice jego, Jakub i Hieronima z d. Ćwiklińska, prowadzili pięciohektarowe gospodarstwo rolne. Wychowywał się w gronie dwóch braci i dwóch sióstr. Naukę w szkole podstawowej w Wyjeździe zaczął w 1945 r., od drugiej klasy. W 1951 r. rozpoczął naukę w czteroletnim Technikum Mechanicznym w Ursusie, którą z powodu choroby musiał przerwać pod koniec tego roku szkolnego. Odtąd przebywał w sanatoriach Otwocka, lecząc przez kilka lat gruźlicę płuc. W 1954 r. ukończył w Śródborowie kurs radiomechanika I stopnia, a następnie przez rok pracował w Warszawskich Zakładach Radiowych „Rawar” (przy ul. Poligonowej w Warszawie). Następnie pomagał rodzicom na gospodarstwie rolnym. W latach 1965-69 uczęszczał do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Sochaczewie, gdzie uzyskał maturę.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

1 2 3 4 5 6 24