Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Wczasorekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 4-14 czerwca 2022 roku, w domu rekolekcyjnym przy parafii rzymskokatolickiej w Mrzeżynie, na terenie archidiecezji szczecińskiej, członkowie i współpracownicy wspólnot ZAK Królowej Apostołów przeżyli kolejne wczasorekolekcje. Z różnych rejonów Polski przyjechało 60 osób, aby w duchu Wieczernika Królowej Apostołów trwać na modlitwie w jedności z Maryją, odnowić i umocnić przyjaźń z Chrystusem, a także między sobą oraz wypraszać dary Ducha Świętego potrzebne w apostolskiej działalności. Odpowiadając na znaki czasu modliliśmy się szczególnie o pokój na Ukrainie i całym świecie. Nasze rozważania rekolekcyjne oparliśmy na encyklice św. Jana XXIII Pacem in terris.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

OŁTARZEW: Sesja formacyjna ZAK

W dniach 28-30 marca 2022 roku alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką oraz stylem prowadzenia.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Pavel Mikulka SAC

ZAK: Rekolekcje pielgrzymkowe ZAK szlakiem świętych miejsc i świętych ludzi

Spełniając życzenie wielu członków i współpracowników ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów, od wielu lat organizuję rekolekcje połączone z nawiedzaniem sanktuariów w różnych rejonach Polski.

W tym roku zaproponowałem sanktuaria wielkopolskie. 14 września zakwaterowaliśmy się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek w Morasku k. Poznania. Przyjechało 19 osób, w tym 5 małżeństw. Przez 4 dni, po Mszy św. i śniadaniu, robiliśmy sobie kanapki i wyruszaliśmy na pielgrzymkowe trasy.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZAK: SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE

Rekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 5-15 czerwca 2021 roku, w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Mrzeżynie, odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Uczestniczyły w niech 33. osoby z różnych rejonów Polski. Było wśród nich 7. małżeństw. Wykorzystaliśmy oczekiwane złagodzenie ograniczeń epidemicznych. Przyjechali nawet ci, którzy pokonali koronawirusa. Jak zwykle, od rana do obiadu, modliliśmy się i rozważaliśmy tematy związane z „Rokiem św. Józefa” oraz Prymasem Tysiąclecia. Przedpołudniowy program kończyliśmy Mszą św. Po południu był czas na odpoczynek w promieniach słońca nad Bałtykiem. W godzinie miłosierdzia odmawialiśmy koronkę do miłosierdzia Bożego – nad morzem lub w kaplicy rekolekcyjnej.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

ZAK: Domowy Wieczernik ZAK w Pabianicach

Kiedy zapytałem animatorkę wspólnoty modlitewnej współpracowników ZAK w Pabianicach, czy chcą, aby 22 lutego był dzień skupienia – zgodnie z wieloletnia tradycją, odpowiedziała, że wszyscy na pewno nie przyjdą – z powodu epidemii, ale może połowa będzie. I tak było, jak to widać na załączonym zdjęciu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 2 3 7