Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

USA: Śp. ks Jerzy Maj SAC (1931-2018)

Dnia 28 czerwca 2018, wspólnota pallotyńska, podczas Mszy św. pogrzebowej, pożegnała swojego współbrata ks. Jerzego Maja SAC. Ksiądz Jerzy urodził się 1 lipca 1931 roku w Radomiu.

Pierwsza Konsekracje w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) złożył 15 sierpnia 1951 roku w Wadowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 czerwca 1958 roku w Ołtarzewie. Po świeceniach kapłańskich ks. Maj SAC był członkiem następujących wspólnot: Wałbrzych/Jedlina-Zdrój (1962-1971), Stany Zjednoczone (1971-2018).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Jan Posiewała SAC

Białoruś

Uroczystość Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy z Białorusi dali świadectwo wiary, wychodząc na ulice miast i wiosek, tym samym potwierdzając, że „… świat jest zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Świat jest zbawiany dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką niecierpliwość”. Słowa te wypowiedział nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Gábor Pintér podczas procesji Bożego Ciała w Mińsku.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Rosja: Misja na Uralu

W dniach 1-6 czerwca br. przełożony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC przebywał na Uralu i Syberii. Podróż odbył na zaproszenie ordynariusza diecezji nowosybirskiej, biskupa Józefa Wertha. Na początku odwiedził parafię w Czelabińsku, aby zapoznać się z warunkami pracy duszpasterskiej oraz lokalną społecznością wiernych. Właśnie tę parafię biskup Józef Werth zaproponował pallotynom, aby rozpoczęli swoją pracę w diecezji nowosybirskiej. Przełożony prowincjalny wziął także udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która była celebrowana w niedzielę 3 czerwca.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Piotr Jankowski SAC

Poznań: Nowe wyzwanie dla młodych współbraci

Dwaj nasi współbracia z pochodzący z Białorusi: ks. Ivan Vysotski SAC i ks. Siarhei Bildzis SAC udają się na zaproszenie biskupa diecezji nowosybirskiej do pracy w Czelabińsku w Rosji na Uralu. Wyjazd zaplanowany jest na 17 sierpnia br. W czerwcu miejsce to odwiedzili osobiście ksiądz prowincjał i ksiądz administrator, aby przygotować ich nowe miejsca pracy i życia. Warunki bytowe są bardzo dobre – z wyjątkiem temperatur. Pracy też im nie zabraknie, bo to i ogromne miasto, i teren parafii rozległy. Jest to obszar bardzo złożony, tak pod względem kulturowym, etnicznym, jak i religijnym. Odległość do jednej z filii, do której będą dojeżdżać wynosi ok 350 km.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

Białoruś: 20-lecie konsekracji kościoła p.w. Trójcy Świętej w Berezie

Pierwsze zapiski o Berezie pochodzą z 1477 roku, kiedy jej pierwsi właściciele – Jan i Barbara Gamszej – zbudowali tutaj kościół p.w. Trójcy Świętej, który został zniszczony w czasach komunizmu. W 1998 roku, na wjeździe do Berezy od strony Iwacewicz, został zbudowany kościół o takim samym wezwaniu. Nowy kościół konsekrował Kardynał Kazimierz Świątek – jedyny mający w tym okresie tak wysoką funkcję we Wschodniej Europie.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

1 2 3 4