Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIAŁORUŚ: Wiadomości z Mińska

Adwent 2019

W czasie Adwentu w pallotyńskiej parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Bogdana Leopolda Mandiča w Mińsku miała miejsce akcja „Sakiewka Samarytanina”. Akcja polegała na tym, że parafianie w czasie trwania adwentu mieli zbierać do pudełek słodycze, zabawki oraz różnego rodzaju przybory szkolne dla dzieci z biednych i potrzebujących rodzin. Pod koniec Adwentu pudełek uzbierało się tyle, że powstał piękny murek, który swoją wielkością prawie zasłaniał ołtarz pallotyńskiej kapliczki.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Ivan Sharuk SAC

STANY ZJEDNOCZONE: Nowojorska Polonia uczciła Święto Niepodległości

Nowojorska Polonia uczciła Narodowe Święto Niepodległości, przypadające w roku stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i USA. Jej zasłużeni reprezentanci odebrali w konsulacie RP w Nowym Jorku odznaczenia państwowe.

O drodze do suwerenności utraconej w 1795 roku i o ojcach niepodległości, marszałku Józefie Piłsudskim i Ignacym Janie Paderewskim, mówił w okolicznościowym wystąpieniu konsul Kamil Henne. Wskazywał na ich rolę jako architektów II Rzeczypospolitej.

„Składamy też hołd wiernemu i dzielnemu narodowi polskiemu” – powiedział konsul.

Czytaj więcej

Autor:
Andrzej Dobrowolski (PAP)

MEKSYK: X Kongres Bożego Miłosierdzia

7 października br. w naszym sanktuarium odbył się X Kongres Bożego Miłosierdzia. Było zapisanych 240 uczestników. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Ochrzczeni – posłani”. Kongres zakończył się godziną miłosierdzia, w czasie której pamiętaliśmy o modlitwie za zmarłego ks. Kazimierza Czulaka SAC, który z poświęceniem i owocnie, oddawał się pracy misyjnej w Meksyku przez 5 lat. Wszyscy go pamiętają jako oddanego kapłana i szerzyciela Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Jarosław Chmielecki SAC

WŁOCHY: Spotkanie formatorów pallotyńskich

Tradycją świata pallotyńskiego stały się organizowane co sześć lat światowe spotkania formatorów. Ostatnie z nich odbyło się w dn. 11-17 września br. w Rzymie. Uczestniczyło w nim ponad 50 księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego – z 15 krajów reprezentujących 5 kontynentów.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

NIEMCY: Beatyfikacja ks. Richarda Henkesa SAC

Kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a jednocześnie delegat papieski, w niedzielę 15 września 2019 roku beatyfikował Pallotyna, ks. Richarda Henkesa (1900–1945), który został zamordowany 22 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Msza św. beatyfikacyjna została odprawiona w katedrze w Limburgu (Niemcy). Dla diecezji Limburg, istniejącej od 1821 roku, była to pierwsza beatyfikacja w jej historii. W uroczystości wzięło udział około 1000. gości, w tym ok. 200. osób z Czech, z terenów gdzie pracował nowy błogosławiony.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

1 2 3 4 14