Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

BIAŁORUŚ: Online dla Boga, Offline dla świata. Wakacje z Bogiem

Lato to czas odpoczynku, ale nie ma odpoczynku w szkole życia, nie ma odpoczynku od Pana Boga. On zawsze czeka w Eucharystii, spowiedzi, podczas modlitwy. Lato jest możliwością pogłębienia swoich relacji z Panem Bogiem. Dlatego co roku na Białorusi organizujemy obozy dla młodzieży z pallotyńskich parafii. Jest to czas odpoczynku od telewizji, komputerów, różnych gadżetów, Facebooka.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

WŁOCHY: Estate Ragazzi w Arezzo San Leo

Rok szkolny we Włoszech w roku 2018 zakończył się 8 czerwca, a nowy rozpocznie się 17 września. Te jakże długie wakacje, to wielka frajda dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim nie lada wyzwanie dla rodziców. Co zrobić ze swoimi pociechami przez te 3 miesiące?!

W obliczu tej swego rodzaju trudności przychodzi z pomocą (jak co roku od lat) Oratorio San Leo. Przez 4 tygodnie, od 11 czerwca do 6 lipca, w rytmie od poniedziałku do piątku, nasze Oratorium zorganizowało Estate Ragazzi, czyli półkolonie dla dzieci i młodzieży. Rodzice przyprowadzają do Oratorium swoje pociechy między 7.30 a 9.00, potem rozpoczynają się zajęcia, które trwają do godziny 16.30. Rodzice są zobowiązani odebrać dzieci do godziny 18.30. Każdego dnia w Estate Ragazzi uczestniczyła setka dzieciaków. Nad dziećmi czuwali animatorzy, którzy na co dzień związani są z Oratorium i uczestniczą w ciągu roku w spotkaniach formacyjnych.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Arezzo

USA: Śp. ks Jerzy Maj SAC (1931-2018)

Dnia 28 czerwca 2018, wspólnota pallotyńska, podczas Mszy św. pogrzebowej, pożegnała swojego współbrata ks. Jerzego Maja SAC. Ksiądz Jerzy urodził się 1 lipca 1931 roku w Radomiu.

Pierwsza Konsekracje w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) złożył 15 sierpnia 1951 roku w Wadowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 czerwca 1958 roku w Ołtarzewie. Po świeceniach kapłańskich ks. Maj SAC był członkiem następujących wspólnot: Wałbrzych/Jedlina-Zdrój (1962-1971), Stany Zjednoczone (1971-2018).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Jan Posiewała SAC

Białoruś

Uroczystość Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy z Białorusi dali świadectwo wiary, wychodząc na ulice miast i wiosek, tym samym potwierdzając, że „… świat jest zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Świat jest zbawiany dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką niecierpliwość”. Słowa te wypowiedział nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Gábor Pintér podczas procesji Bożego Ciała w Mińsku.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Dzianis Kryvanosau SAC

Rosja: Misja na Uralu

W dniach 1-6 czerwca br. przełożony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC przebywał na Uralu i Syberii. Podróż odbył na zaproszenie ordynariusza diecezji nowosybirskiej, biskupa Józefa Wertha. Na początku odwiedził parafię w Czelabińsku, aby zapoznać się z warunkami pracy duszpasterskiej oraz lokalną społecznością wiernych. Właśnie tę parafię biskup Józef Werth zaproponował pallotynom, aby rozpoczęli swoją pracę w diecezji nowosybirskiej. Przełożony prowincjalny wziął także udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która była celebrowana w niedzielę 3 czerwca.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Piotr Jankowski SAC

1 2 3 4 5