Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Włochy: Neoprezbiterzy w Arezzo

W czwartkowe popołudnie, 17 maja 2018 roku, mogliśmy gościć w naszej parafii San Leone Magno w Arezzo dwóch neoprezbiterów: ks. Dawida Piwowarskiego SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego) oraz ks. Wojciecha Winka SAC (Prowincja Chrystusa Króla), którzy odprawili Mszę św. prymicyjną oraz udzielili nam i naszym parafianom błogosławieństwa prymicyjnego. Wraz z proboszczem ks. Tomaszem Kądziołką koncelebrowaliśmy Mszę św., podczas której ks. Dawid wygłosił homilię, ukazując istotę przeżywania swojego powołania, oraz potrzebę naszej codziennej modlitwy w intencji powołań i osób powołanych. Po Mszy św. oraz błogosławieństwie prymicyjnym kontynuowaliśmy nasze dziękczynienie za dar powołania księży neoprezbiterów w momencie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Michał Zbrojkiewicz SAC

Niemcy i Szwajcaria: Wizytacja kanoniczna Przełożonego Prowincjalnego

W dniach 25-28 maja br. ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC przeprowadził wizytację u naszych współbraci pracujących w Niemczech i Szwajcarii.

Ks. Jan Lamparski SAC od 9 lat jest proboszczem w parafii Günching, w diecezji Eichstätt w Bawarii. Ks. Jan przebywa w Niemczech od 30 lat, a od 9 z wielką gorliwością angażuje się we wszelkie prace duszpasterskie. Czas nieubłaganie mija i wprawdzie jest jeszcze młody duchem, ale wiek emerytalny zbliża się nieuchronnie, a swoje plany ks. Jan wiąże z macierzystą prowincją.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

Stany Zjednoczone: Wizytacja kanoniczna

W dniach 12-19 maja 2018 roku współbracia posługujący w Stanach Zjednoczonych przeżywali wizytację kanoniczną, którą prowadził ks. Adrian Galbas SAC.

Swoją wizytę ksiądz prowincjał zaczął od wspólnoty pallotyńskiej na nowojorskim Brooklynie. W czasie pobytu w parafii św. Franciszki de Chantall, która jest prowadzona przez trzech naszych współbraci (ks. Andrzej Kurowski SAC, ks. Antoni Zemuła SAC i ks. Łukasz Dutkiewicz SAC), oprócz spotkań z księżmi, ksiądz prowincjał przewodniczył nabożeństwu fatimskiemu, które odbyło się 13 maja.

Czytaj więcej

Autor:
Michał Wójciak SAC

Białoruś: Kanoniczna wizytacja Delegatury św. Michała Archanioła

W dniach od 17 do 25 kwietnia 2018 roku w Delegaturze św. Michała Archanioła odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzili: ks. Adam Kamizela SAC – wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz ks. Piotr H. Jankowski SAC – administrator prowincjalny. Księża odwiedzili współbraci w: Mińsku, Tołoczynie, Żłobinie, Rogaczowie, Berezie, Hermaniszkach i Woronowie. Podczas spotkań wizytacyjnych omawiane były różne tematy dotyczące życia i naszej pallotyńskiej posługi na Białorusi. Obecnie w delegaturze pracuje 14 księży.

Czytaj więcej

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

Białoruś: Spotkanie Młodych Konsekrowanych

W dniach 16-18 kwietnia, pod hasłem: „Skarb w glinianym naczyniu”, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach odbyło się III Formacyjne Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych.

Wśród 30 młodych osób konsekrowanych byli też księża pallotyni pracujący na Białorusi: ks. Yauheni Eismant SAC (Mińsk), ks. Iosif Parfianovich SAC (Żłobin), ks. Siarhei Bildzis SAC (Tołoczyn), ks. Dzianis Kryvanosau SAC (Bereza) oraz pallotynka s. Natalia Dremo SAC (Woronowo).

Czytaj więcej

Autor:
Dzianis Kryvanosau SAC

1 2 3 4