Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Rosja: Pierwszy miesiąc na Uralu

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich przyjaciół rodziny pallotyńskiej z dalekiego Uralu, z Czelabińska. To już prawie miesiąc jak pierwsi pallotyni (ks. Ivan Vysotski i ks. Siarhei Bildzis, pochodzący z Białorusi, z delegatury Św. Michała Archanioła) przybyli do pracy misyjnej w Azji. Rozpoczęliśmy posługę w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Czelabińsku, oraz w punktach filialnych.

Do parafii przybyliśmy 17 sierpnia, a w niedzielę 19 sierpnia odbyła się uroczysta Msza św. w 19 rocznicę poświęcenia kościoła własnego, podczas której zostaliśmy przywitani w parafii. W imieniu księdza biskupa Józefa Werta przywitał nas poprzedni proboszcz parafii ks. Andrzej Fierko, który już od roku jest wikariuszem biskupim. To on wprowadził w urząd proboszcza ks. Ivana. Natomiast ks. Siarhei został wikariuszem.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Ivan Vysotski SAC i ks. Siarhei Bildzis SAC

Włochy: Wspólnota Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Arezzo

1 września br. została erygowana wspólnota Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Arezzo. W uroczystości uczestniczył wyższy przełożony ks. Adrian Galbas SAC oraz sekretarz prowincjalny ks. Andrzej Śliwka SAC.

Ks. Prowincjał w swoim słowie przypomniał to, co na temat wspólnoty miejscowej mówi nasze prawo oraz wskazał na główne patologie w sprawowaniu posługi rektora (rektor – ciamajda, rektor – terrorysta, rektor – koleżka). Życzył przełożonemu wspólnoty, by ustrzegł się tych niebezpieczeństw i – pomimo młodego wieku – był dla współbraci dojrzałym przełożonym. Wspólnotę stanowią: ks. Michała Zbrojkiewicz SAC – rektor, oraz ks. Michał Górski SAC i ks. Yauheni Yursha SAC.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Arezzo

Włochy: Pallotyni w le Poggiola

26 sierpnia 2018 r. w miejscowości le Poggiola, podczas mszy św. o godz. 21.00, nasz współbrat ks. Michał Zbrojkiewicz SAC został wprowadzony na urząd proboszcza w tamtejszej parafii.

Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Riccardo Fontana, zauroczony charyzmatem pallotyńskim, powierzył kolejną parafię posłudze księży pallotynów. Arcybiskup przewodniczył wieczornej Eucharystii, a w czasie homilii zwrócił uwagę, że choć słowa św. Pawła o podległości żon względem swoich mężów mogą szokować, to chodzi tutaj przede wszystkim o gotowość do poświęcenia, do złożenia ofiary ze swojego życia dla ukochanej tak, jak to zrobił Chrystus dla nas, dla Kościoła. Biskup podkreślił, że historia zbawienia to historia miłości i tylko w takiej perspektywie należy odczytywać wydarzenia w naszym życiu, a jeśli jest to nam powodem do skandalu, to możemy odejść.

Czytaj więcej

Autor:
Współbracia z Arezzo

Kuba: Bienvienido en Cuba!!!

W dniach od 18 do 20 sierpnia odbyła się wizytacja przełożonego prowincjalnego ks. Adriana Galbasa SAC. Wizytacja odbyła się w bardzo przyjaznej i braterskiej atmosferze.

W sobotę 18 sierpnia do parafii przybył ks. arcybiskup Juan Garcia Rodriguez, który odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną za posługę pallotynów na Kubie. Ksiądz arcybiskup w homilii podziękował i wyraził swoją wdzięczność za posługę ks. Łukasza i ks. Stanislaua.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Kluska SAC

Białoruś: Woronowo żegna misjonarzy

W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. w kościele parafialnym w Woronowie odbyło się pożegnanie dwóch księży: Ivana Vysotskiego SAC i ks. Siarheia Bildzisa SAC, udających się do pracy w Rosji, w miejscowościach Czelabińsk i Nowosybirsk na Syberii. Dwaj pallotyni udają się tam na zaproszenie miejscowego biskupa. Odprawili oni Mszę św. w swojej rodzinnej parafii w Woronowie, podczas której otrzymali życzenia od parafian, księży i sióstr pallotynek. Ksiądz Prowincjał przekazał im relikwie św. Wincentego Pallottiego oraz bł. Elżbiety Sanny, a ks. Zbigniew Rembisz SAC poświęcił i wręczył im krzyże misyjne. Niestety ze względu na restrykcje polityczne na Białorusi obecni na Mszy św. księża: ks. Piotr H. Jankowski SAC i ks. Zbigniew Rembisz SAC nie mogli koncelebrować Mszy św. Cała uroczystość odbywała się w języku polskim.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC, s. M. Natallia Dremo SAC

1 2 3 4 5 6 8