Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CHEŁMNO: Dzień Edukacji Narodowej w Pallotyńskich Szkołach

Autor:
ks. Szymon Pakuła SAC

Dzień Edukacji Narodowej w Katolickich Pallotyńskich Szkołach w Chełmnie to tradycyjnie już szczególne wydarzenie dla społeczności szkolnej. Tak było również w tym roku 14 października.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa, której przewodniczył i homilię wygłosił wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Przemysław Podlejski SAC. W Eucharystii uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy naszych szkół.

Uczniowie klasy pierwszej i czwartej oraz uczniowie, którzy w tym roku szkolnym dołączyli do szkoły podstawowej, podczas Mszy św. złożyli ślubowanie. Przyrzekali, że swoją postawą i zachowaniem będą godnie reprezentować szkołę, przestrzegać jej statutu, szanować wartości ewangeliczne oraz pracować z pożytkiem dla naszego kraju, naszej ziemi, naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. Po uroczystym złożeniu przysięgi założyli mundurki z logiem szkoły, a pierwszoklasiści zostali pasowani na ucznia.

Po Eucharystii odbyła się akademia, podczas której uczniowie wyrazili swoje podziękowania oraz złożyli życzenia nauczycielom. Na zakończenie uroczystości została wręczona Nagroda Prowincjała dla nauczyciela wyróżnionego za wysiłek i wkład włożony w pracę oraz rozwój pallotyńskich szkół w Chełmnie.