Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CHEŁMNO: Rozpoczęcie roku szkolnego w Pallotyńskich Szkołach w Chełmnie

Autor:
ks. Szymon Pakuła SAC

Dnia 1 września br. w katolickim Liceum i Szkole Podstawowej Księży Pallotynów w Chełmnie miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.

Pierwszym wspólnym punktem dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił wiceprowincjał ks. Przemysław Podlejski SAC. W homilii podkreślił, że celem nauki jest rozwój intelektualny oraz ludzki, natomiast celem życia człowieka wierzącego jest niebo, życie wieczne. Dlatego ważne jest, aby zadbać o osobisty rozwój: fizyczny i intelektualny, ale również duchowy. Zachęcał uczniów, aby w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym jak najlepiej wykorzystali czas, który jest darem od Pana Boga.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. Paweł Orpik SAC, dyrektor pallotyńskich szkół w Chełmnie. Podziękował Księdzu Prowincjałowi za sprawowaną Eucharystię i wygłoszone słowo, przywitał uczniów i nauczycieli oraz przekazał informacje organizacyjne.

Następnie, po Mszy św., uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym niech towarzyszy światło Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy, ale także w rozwoju intelektualnym, ludzkim i duchowym.