Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CHEŁMNO: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Autor:
Agnieszka Waszkiewicz

Wspólnie wyruszyliśmy w tę podróż

Zgodnie z tradycją, społeczność Katolickich Pallotyńskich Szkół w Chełmnie w nową edukacyjną wędrówkę wyruszyła ofiarując Panu Bogu swoje plany, marzenia i nadzieje. Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło 156 uczniów.

W nabożeństwie, w kościele pw. św. Józefa, wzięli udział uczniowie, ich bliscy i nauczyciele. Wspólnie modliliśmy się, by był to rok pomyślny dla wszystkich.

Ważne jest, byśmy uczyli się od Jezusa

Uroczystej Mszy św. przewodniczył prowincjał, ks. Zdzisław Szmeichel SAC. – Chcemy nauczyć się nowych rzeczy: matematyki – od pana Mariana, a historii – od pani Ani – mówił ks. Prowincjał. Dodał, jak ważne jest, byśmy uczyli się też od Jezusa, jak poznawać prawdę, być człowiekiem wolnym od grzechu.

W nowy rok szkolny wkroczyliśmy z nowym dyrektorem

Ks. Prowincjał szczególnie serdecznie przywitał najmłodszych uczniów, którzy rozpoczynają przygodę z edukacją. Oficjalnie przedstawił nowego dyrektora „katolika” – ks. Kamila Wolana, życząc mu mądrej wizji szkoły, której uczniowie odnosić będą sukcesy edukacyjne i pogłębiać przyjaźń z Jezusem.

Ks. Kamil Wolan wspominał czas, który spędził w Chełmnie jako prefekt „katolika”. – Wszystko wtedy było inne – szkoła była inna, kościół był inny – przyznał nowy dyrektor, nawiązując do remontów i prac, które zostały w ostatnich latach przeprowadzone.

Po nabożeństwie uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z nauczycielami. We wtorek 5 września o godz. 7.50, po długiej przerwie zasiedli w szkolnych ławkach.

W Katolickiej Szkole Podstawowej naukę rozpoczęło 127 dzieci. Dwie klasy licealne liczą razem 29 osób.