Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Częstochowa: 25 lat istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC, kl. Jan Jabłuszewski SAC

W poniedziałek, 9 kwietnia br., w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyły się w Częstochowie centralne obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Rozpoczęła je Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Mszy św. przewodniczył J.E. ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki. Eucharystię koncelebrował przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam SAC, wyżsi przełożeni obu polskich prowincji: ks. Adrian Galbas SAC i ks. Zenon Hanas SAC, oraz licznie zgromadzeni księża pallotyni z Polski i z zagranicy. W celebracji uczestniczyli także: bracia pallotyni, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego (pallotynki) z przełożoną prowincjalną s. Iwoną Nadziejko SAC na czele, oraz świeccy przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także wielu innych wiernych.

Podczas homilii ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na piękne cechy Maryi, które pozwoliły jej całym życiem odpowiedzieć na wezwanie Boga. Najświętsza Maryja Panna odznaczała się wiarą i wiernością. Przypominając wydarzenie sprzed dwudziestu pięciu lat, kiedy powstawała nowa prowincja polskich pallotynów, oraz spoglądając na jej historię, arcybiskup Tadeusz Wojda SAC mówił: „Warto skorzystać z bliskości Maryi, wsłuchać się w bicie Jej serca”.

Dalsza część uroczystości odbyła się niedaleko Jasnogórskiego Sanktuarium – w Dolinie Miłosierdzia. Przełożony prowincjalny poznańskiej prowincji, ks. Adrian Galbas SAC, we wstępnym przemówieniu wyraził dziękczynienie za minione 25 lat istnienia prowincji, a snując refleksję nad teraźniejszą sytuacją, pytał o jej przyszłość. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu ks. Michała Łobazy SAC pt.: Przemijanie i trwanie. Pallotyńska Prowincja Zwiastowania Pańskiego w pierwszym ćwierćwieczu swojego istnienia i działalności. Przedpołudniowe spotkanie zakończyło się modlitwą różańcową.

Po południu uczestników uroczystości jubileuszowej odwiedził J.E. ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po modlitwie koronką do Bożego miłosierdzia, w swym przemówieniu ksiądz arcybiskup zauważył, że w bieżącym roku Archidiecezja Częstochowska również świętuje srebrny jubileusz swego istnienia. Ponadto wspomniał naszego współbrata, ks. Wojciecha Turowskiego, który w 1950 roku został biskupem-nominatem w Częstochowie, jednak władze PRL uniemożliwiły mu faktyczne objęcie posługi pasterskiej. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo wyraził nadzieję, że już w niedługim czasie będzie miało miejsce poświęcenie nowego sanktuarium, które zostało wybudowane na Dolinie Miłosierdzia.

W następnej części spotkania miało miejsce wystąpienie przełożonego generalnego. Ks. Jacob Nampudakam SAC mówił: „Rok Jubileuszowy jest czasem spojrzenia na przeszłość z wdzięcznością, dziękując Bogu za wszystkie otrzymane błogosławieństwa; czasem opowiadania naszej historii, zachowania pallotyńskiej tożsamości oraz umocnienia jedności i apostolskich owoców członków rodziny pallotyńskiej. Jest także czasem objęcia przyszłości nadzieją. Nadzieja ta jest oparta nie tylko na statystykach czy osiągnięciach, ale na Jedynym, który nas wezwał, Jedynym w którym pokładamy nadzieję”. Ksiądz generał pozostawił pallotyńskiej wspólnocie podpowiedzi, które mają pomóc w jeszcze gorliwszym życiu charyzmatem św. Wincentego Pallottiego, zawierając je w następujących zagadnieniach: 1) Podstawa: życie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 2) Życie wspólnotowe i zagrożenia spowodowane materializmem, 3) Silny duch misyjny, 4) Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i tożsamość pallotyńska, 5) Promocja powołań.

Kolejnymi przemówieniami były życzenia skierowane do księży i braci należących do Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Życzenia złożyli: prowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas SAC, przełożona prowincjalna Sióstr Pallotynek s. Iwona Nadziejko SAC, przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pan Marek Kalka, a także prowincjał Ojców Szensztackich ks. Arkadiusz Sosna.

Na zakończenie świętujący Jubileusz modlili się śpiewając Akatyst – pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny. Całość uroczystości uświetniła oprawą muzyczną Schola Gregoriana Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie oraz służba liturgiczna pallotyńskich alumnów i nowicjuszy.

ks. Przemysław Podlejski SAC

* * * * *

„Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny…”

Uroczyste Magnificat za 25. lat istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego wybrzmiało w uroczystość patronalną poznańskich pallotynów w Jasnogórskim Sanktuarium u stóp Królowej Polski.

Dziękczynienie rozpoczęliśmy od Mszy św., której przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda SAC w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Na początku ks. Adrian Galbas SAC, wyższy przełożony naszej prowincji, powitał wszystkich przybyłych gości i zachęcił do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Asystę liturgiczną (pod opieką ks. Tomasza Kawczyka SAC) i muzyczną (pod opieką ks. Dariusza Smolarka SAC) uroczystości zapewnili klerycy z ołtarzewskiego seminarium, jak również wspólnota nowicjatu z Ząbkowic Śląskich. W homilii ksiądz arcybiskup wskazał na szczególną opiekę Matki Najświętszej nad prowincją – u Jej stóp w Częstochowie rozpoczęła się historia prowincji, a także w swoim tytule odnosi się do tajemnicy wcielenia, w której „fiat” Maryi było bardzo ważne.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się do Doliny Miłosierdzia, gdzie w nowym kościele odbyła się sesja jubileuszowa, która rozpoczęła się od wystąpienia księdza prowincjała Adriana Galbasa SAC, w którym wskazał na element dziękczynienia, który wypływa z jubileuszu, refleksji nad tym co minęło, a także spojrzenia w przyszłość. Wyższy przełożony wyraził również wdzięczność wielu współbraciom, którzy realizują wiernie słowa konsekracji pallotyńskiej, wspominając tym samym także prowincjałów Prowincji Zwiastowania Pańskiego: śp. ks. Lesława Gwarka SAC, ks. Tomasza Skibińskiego SAC i ks. Kazimierza Czulaka SAC. W drugiej części sesji przedpołudniowej zapoznaliśmy się z refleksją historyczną nad 25. latami istnienia prowincji poznańskiej, której dokonał ks. Michał Łobaza SAC. Ta część konferencji zakończyła się modlitwą różańcową w intencji obu polskich prowincji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Popołudniową sesję rozpoczęliśmy w godzinie miłosierdzia od modlitwy koronką do Bożego miłosierdzia. Swoją obecnością zaszczycił nas również arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, który po swoim przemówieniu, wraz z naszym współbratem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą SAC, udzielił zebranym błogosławieństwa. Następnie głos zabrał generał naszego Stowarzyszenia, ks. Jacob Nampudakam SAC, który w swoim słowie zawarł wskazówki dla rozwoju naszej prowincji. Po utworze muzycznym („Ave Maria” w wykonaniu ks. Dariusza Smolarka SAC) głos zabrali wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, przełożona prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, s. Iwona Nadziejko SAC, przewodniczący KRK ZAK pan Marek Kalka, oraz prowincjał Ojców Szensztackich ks. Arkadiusz Sosna.

Całość świętowania zakończyła modlitwa Akatystem, który zaśpiewała Schola Gregoriana Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.

Jan Jabłuszewski SAC