Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Jesteście ożywczym deszczem suchej ziemi Kościoła – Postulat 2019

Autor:
ks. Rafał Czekalewski SAC / ks. Kamil Wolan SAC / al. Paweł Kozłowski SAC

W pallotyńskim kalendarzu sierpień kojarzy się nie tylko z wakacyjnymi oazami, pieszymi i rowerowymi pielgrzymkami do sanktuariów maryjnych, czy spotkaniem dla młodych. Od dobrych kilku lat ten miesiąc zarezerwowany jest także dla Postulatu obu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Niespełna tydzień temu, tj. 1 sierpnia, tuż po godzinie 17.00, mury częstochowskiej wspólnoty w Dolinie Miłosierdzia przekroczyło 9 z 11 zgłoszonych kandydatów – ostatni dojedzie w drugiej połowie sierpnia. Wydawałoby się, że to już wszyscy, ale – ku uciesze wielu – chętnych wciąż przybywa z różnych stron, nie tylko Polski, ale też z Ukrainy i Białorusi.

Oficjalne rozpoczęcie „pierwszego spotkania ze Stowarzyszeniem” dokonało się podczas Mszy św. w kaplicy św. Józefa, pod przewodnictwem ks. Rafała Czekalewskiego SAC. W słowie ks. Kamila Wolana SAC, skierowanym do powołanych, można było usłyszeć, że każdy z nich jest „ożywczym deszczem dla suchej ziemi Kościoła”; ale by móc ożywiać innych, trzeba samemu zanurzyć się w modlitwie, która daje prawdziwe życie. Stąd też na zakończenie Mszy św. kandydaci otrzymali różaniec z wizerunkiem św. Wincentego Pallottiego, jako narzędzie do wypraszania łask dla siebie i wspólnoty.

Postulanci i ich formatorzy z każdej strony doświadczają wiele dobra. Począwszy od przełożonego domu – ks. Zdzisława Szmeichela SAC, współbraci, sióstr zakonnych, a skończywszy na pielgrzymach odwiedzających Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Ujmujące miejsce częstochowskiej Doliny Miłosierdzia – szczególnie nowego kościoła, wypełnionego mozaiką o. Marco Rupnika SJ – sprzyja rozpoznaniu i upewnieniu się, co do pallotyńskiego życia, by następnie w wewnętrznej wolności móc je realizować.

Pozdrawiamy z Częstochowy i prosimy o pamięć w modlitwie.

ks. Rafał Czekalewski SAC – Dyrektor Postulatu Prowincji Chrystusa Króla
ks. Kamil Wolan SAC – Dyrektor Postulatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego
al. Paweł Kozłowski SAC