Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Nie zrezygnować z pasji

Autor:
Beata Pieczykura

– Czy jestem człowiekiem większych pragnień? Jakie mam pragnienia? Czy towarzyszę młodym w drodze do Jezusa? Czy swoją postawą prowokuję innych to tego, by chcieli być z Jezusem? Jeżeli jesteśmy ludźmi większych pragnień, to takie perły świat wychwyci, ci, którzy są szczęśliwi w swoim byciu chrześcijaninem, pociągną innych – mówił do katechetów ks. dr Radosław Herka SAC, katechetyk pracujący 15 lat w katechezie, podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia, który miał miejsce 7 marca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (w Dolinie Miłosierdzia) w Częstochowie.

Zachęcał ich, aby żyli większymi pragnieniami, byli uczniami Chrystusa i towarzyszyli młodym, by pamiętali, że katecheta „swoją osobowością, tym, co ma we wnętrzu, ma tak pomóc innym dojść do Jezusa, aby On ich przyjął i zaczął zbawiać”. – Młodzi kochają tych, którzy wprowadzają święty niepokój, prowokują – powiedział. Stąd pytał: – Dlaczego chrześcijaństwo, nasza misja, nie jest skupiona na prowokacji?

Życzył katechetom, by z pasji pójścia na Jezusem nigdy nie zrezygnowali. Zwrócił też uwagę na problemy współczesnej katechezy, czyli na moralizatorstwo oraz używanie słowa, którego nigdy nie powinno być w nauczani religii w szkole czy przy ambonie – „musimy”.

Wyjaśnił sens tego dnia: – Celem dnia skupienia jest to, aby katecheci podchodzili po ludzku do swoich wychowanków, z którymi pracują na co dzień, żeby widzieli w nich najpierw człowieka, kształtowali sferę ludzką, żeby wtedy dopiero odnawiali sprawy duchowe, czyli od egzystencji do metafizyki, a nie odwrotnie.

Katecheci uczestniczyli w Mszy św., mieli okazję skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także adorowania Najświętszego Sakramentu. Jak powiedział „Niedzieli” ks. Tomasz Mucha, wicedyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Częstochowskiej, w dniu skupienia, prowadzonym przez ks. dr Radosława Herkę SAC, uczestniczyło 200 osób z całej archidiecezji.

Jakie refleksje mają sami katecheci? – Pragniemy napełnić się duchowo, by wspomóc siebie i młodych, ponieważ przykład życia trafia do nich – powiedziały: Justyna z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku, pracuje w parafii św. Rafała Kalinowski w Częstochowie i Monika z parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Myszkowie, pracuje w parafii w Szkole Podstawowej nr 4 w Myszkowie.

Beata Pieczykura (za: niedziela.pl)