Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

W dniach 6-9 czerwca br. w Dolinie Miłosierdzia odbyły się doroczne rekolekcje dla członków „Ognisk Pokutnych”. Czciciele Ducha Świętego – Ogniska Pokutne – są wspólnotą duchową żyjącą w świecie, w swoich rodzinach, poświęconą Bogu przez złożenie ślubów: wierności, miłości i posłuszeństwa. Realizują one orędzie Matki Bożej dane całemu światu w Fatimie.

Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. Mariusz Marszałek SAC. W swoich konferencjach inspirowanych regułą i pismami kartuzów oraz współczesnych mistyków, wskazał na możliwość prowadzenia życia kontemplacyjnego w świecie, wypełniając swoje obowiązki stanu. W programie oprócz konferencji był czas na modlitwy wspólne, Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz Apel Jasnogórski. W rekolekcjach wzięło udział ponad 30 członków wspólnoty z różnych stron Polski.