Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wdzięczni za Pallotyńskie Czuwanie Młodych 2021

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

Czy dojdzie do spotkania w Częstochowie? Czy uda się zrealizować plany związane z Pallotyńskim Czuwaniem Młodych? Czy wszystko dobrze się skończy? Te pytania w ostatnim czasie towarzyszyły organizatorom czuwania w Częstochowie. Ale jeszcze jedno pytanie było kluczowe w te dni – Czy wierzysz?

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Częstochowskiej Pani, że pomimo niepewnego jutra, związanego z epidemią, doszło do spotkania i że przebiegło ono bezpiecznie. Dziękujemy, że dana nam była chwila, aby się zatrzymać, pomodlić się i na nowo uświadomić sobie, czy jeszcze wierzę? A jeśli tak, to w kogo lub komu?

Dziękujemy wspólnotom z Sandomierza, Kutna, Ołtarzewa, Radomia, Kietrza i Kobyłki, na czele z ich opiekunami, za to że udało się zorganizować wspólny przyjazd, za wspólną modlitwę, a przede wszystkim za wspólną obecność przy eucharystycznym stole wiary. Dziękujemy wspólnocie z Radomia za animację muzyczną podczas spotkania. Pallotyńskiej wspólnocie z Częstochowy za przyjęcie w częstochowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy tegorocznym gościom Pallotyńskiego Czuwania Młodych: Anatomowi za koncert i świadectwo, ks. Marcinowi Serafinowi za konferencję i wspólną modlitwę. Dziękujemy redakcji Pallotti.FM za transmisję na żywo i za nagrania, dzięki którym możemy powrócić do treści ze spotkania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie.