Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiadomości z Doliny Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

W listopadzie 2020 roku przy Domu Rekolekcyjnym w Dolinie Miłosierdzia rozpoczęła swoją działalność Szkoła Pisania Ikon. W dwuletnim programie Szkoły przewidziane są zajęcia z rysunku, technik pisania ikon, historii, funkcji i miejsca ikony w życiu współczesnego człowieka. Część praktyczna to warsztat pisania ikony. Strona formacyjna ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia duchowego. Roczny plan zajęć obejmuje osiem zjazdów weekendowych oraz wakacyjne 12-dniowe rekolekcje.

W dniach 22-24 stycznia 2021 roku, z zachowaniem ograniczeń sanitarnych, odbył się kolejny weekendowy zjazd, w którym uczestniczyło 23 słuchaczy Szkoły. Zainteresowanych uczestnictwem w Szkole w nowym roku akademickim prosimy o kontakt z ks. Mariuszem Marszałkiem SAC lub z założycielką Szkoły p. Honoratą Wojczyńską (email: pracownia@lespace.pl). Więcej informacji na temat Szkoły pod adresem internetowym: www.lespace.pl.

* * * * *

W dniu 23 stycznia 2021 roku w Dolinie Miłosierdzia odbyło się spotkanie reprezentantów grup ZAK oraz Wieczerników Miłosierdzia z: Opola, Gliwic, Wielunia, Częstochowy i Kluczborka. W ramach spotkania ks. Mariusz Marszałek SAC wygłosił referat pt.: „Św. Józef – Apostoł Bożej Czułości”, a pani Ewa Piechowicz w swoim wystąpieniu wskazała na miejsce Eucharystii w życiu i posłudze św. Wincentego Pallottiego. Ks. Mariusz Marszałek SAC przewodniczył Mszy św., po której kilka słów zachęty do zaangażowania się w dzieło apostolstwa w swoim środowisku skierował pan Marek Kalka. Po południu uczestnicy spotkania odmówili różaniec, a następnie omówili plany współpracy na najbliższy rok. Spotkanie zakończyła modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W dniu skupienia wzięło udział 25 osób.

* * * * *

Na początku stycznia został wydrukowany folder z programem rekolekcji oraz sesji tematycznych w Dolinie Miłosierdzia. Szczególnie polecamy rekolekcje lectio divina pt.: „Droga Miłosierdzia” (via Misericordia). To autorski program oparty na Piśmie św. oraz pismach Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki. Cykl składa się z pięciu etapów (etap I: prawdziwy obraz Boga w moim życiu; etap II: akceptacja siebie, etap III: przebaczenie drogą do naśladowania Bożego Miłosierdzia; etap IV: postawa ufności drogą do zjednoczenia z Bogiem; etap V: dar z samego siebie jako realizacja wezwania do naśladowania Jezusa Miłosiernego) poprzedzonych fundamentem.