Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wieczna konsekracja ks. Mariusza Marszałka SAC

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

Dnia 17 stycznia 2021 roku (II Niedziela Zwykła), w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia, podczas liturgii Mszy świętej, nasz współbrat ks. Mariusz Marszałek SAC złożył uroczysty akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.

Ksiądz Mariusz, znany w wielu środowiskach jako oddany czciciel i gorliwy apostoł Bożego Miłosierdzia, a od czterech lat związany ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego, zakończył właśnie etap formacji wstępnej, który przypieczętował aktem wiecznej konsekracji, złożonym na ręce Wyższego Przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisława Szmeichla SAC. Ksiądz Prowincjał przewodniczył uroczystej Eucharystii, która była sprawowana w niedawno oddanym do użytku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. W uroczystości wzięli udział liczni goście, współbracia, a także parafianie. Nad przebiegiem liturgii czuwali alumni z naszego seminarium w Ołtarzewie: Michał Elsner SAC i Michał Jaworowski SAC, dk. Tomasz Stawicki SAC oraz brj. Wojciech Bieliński SAC, z którymi ks. Marszałek przeżył czas formacji w Okresie Wstępnym.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Prowincjał nawiązał do tekstu Ewangelii, opowiadającego o powołaniu pierwszych uczniów Chrystusa. W historii ich powołania, nawiązując jednocześnie do historii powołania ks. Mariusza, wyróżnił trzy etapy: poznanie, przyjście i pozostanie. Wyrażał też radość z wyboru dokonanego przez ks. Marszałka oraz nadzieję, że ten etap jego duchowej podróży, który właśnie rozpoczyna jako wieczny profes, okaże się tym ostatnim, stałym. Nadzieję tę ze swej strony wyraził później sam neoprofes w podziękowaniu na koniec Mszy św. Na zakończenie Ksiądz Prowincjał udzielił uroczystego błogosławieństwa neoprofesowi oraz wszystkim zebranym.

Ks. Mariuszowi Marszałkowi SAC życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Królowej Apostołów oraz wiele radości z powołania i sił do jego przeżywania, na drodze praktyki rad ewangelicznych w naszym Stowarzyszeniu, a także nieustannego wsparcia Bożej łaski w szerzeniu – słowem i przykładem – prawdy o nieskończonym Miłosierdziu Bożym.