Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Wiosenny Zjazd Rektorów i Proboszczów

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

W dniach 19-20 maja 2021 roku w Częstochowie odbyło się Spotkanie Rektorów, Proboszczów oraz odpowiedzialnych za Agendy przy Zarządzie Prowincjalnym. Po długiej przerwie – prawie półtorarocznej – pojawiła się możliwość spotkania osobistego, bez pośrednictwa internetu. Mszę św. mogliśmy też sprawować razem, w nowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, do którego nawiedzenia zaprasza ks. Michał Wójciak SAC, proboszcz i kustosz sanktuarium.

Po raz pierwszy, już oficjalnie jako Administrator Prowincjalny, uczestniczył w spotkaniu ks. Marek Borowski SAC.

Spotkanie miało na celu – zgodnie z swoim charakterem – przedstawienie aktualnej sytuacji w Prowincji oraz dyskusję nad perspektywami naszego rozwoju i nad kwestią naszych priorytetów. Szczególnie pomagał nam w tym spotkaniu św. Józef, który stał się niejako patronem naszej wspólnoty. W odkrywaniu na nowo św. Józefa pomagał nam ks. dr Andrzej Latoń, który wygłosił referat pt.: „Ojcowskie serce – rok św. Józefa”. W przykładzie życia tego wielkiego Świętego mogliśmy odnaleźć myśl przewodnią naszego spotkania, jak również inspirację na przyszłość, tzn. postawę służby, zasłuchania w Boże Słowo i wierności temu, co wybraliśmy.