Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Częstochowa: Wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

W dniach 12-13 kwietnia br. odbył się w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia, wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Zdzisław Szmeichel SAC. W homilii Ksiądz Prowincjał podzielił się refleksją nad tekstem Ewangelii dnia (Łk 24, 13-35), wiążąc doświadczenie uczniów idących do Emaus i spotykających Chrystusa zmartwychwstałego z naszym codziennym doświadczeniem, nawiązując także do przypadającej w obecnym roku trzydziestej rocznicy powstania Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Po południu, w części formacyjnej Zjazdu, uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów, po których odbyły się dyskusje. Pierwszy z nich, zatytułowany „Jaki Kościół przetrwa?”, zaprezentował ks. Grzegorz Strzelczyk. Podczas drugiego wykładu ks. Artur Stępień SAC przedstawił temat: „Wizja św. Wincentego Pallottiego dotycząca ustroni Stowarzyszenia – recepta czy sugestia?”. Wieczorem w sanktuarium miał miejsce koncert, w trakcie którego p. Ewa Drogosz (skrzypce) i p. Marcin Gawęda (pianino) zagrali wybrane utwory muzyki klasycznej. Potem odbyło się braterskie spotkanie rekreacyjne.

W następnym dniu Zjazdu porannej Mszy świętej z jutrznią przewodniczył ks. Tadeusz Beściak SAC, który wygłosił również homilię. Obrady rozpoczęły się natomiast wystąpieniem przełożonego prowincjalnego ks. Zdzisława Szmeichla SAC, po którym głos zabrał administrator prowincjalny ks. Adam Kamizela SAC, a następnie informacje przekazywali sekretarze agend działających przy Zarządzie Prowincjalnym: ks. Krzysztof Freitag SAC (Prowincjalny Ośrodek Duszpasterstwa Powołań), ks. Mariusz Marszałek SAC (Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego), ks. Mirosław Lewandowski SAC (Sekretariat ds. Misji), ks. Przemysław Podlejski SAC (Sekretariat ds. Formacji). W czasie spotkania ks. Kamil Wolan SAC mówił na temat kondycji Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego Apostolos, zachęcając do organizowania pielgrzymek parafialnych za jego pośrednictwem. Ks. Przemysław Podlejski SAC podał do wiadomości, iż 30 marca br. został promulgowany Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach, prosząc aby współbracia zapoznali się z nim. O sytuacji duszpasterskiej i społeczno-ekonomicznej na Białorusi mówił ks. Dzianis Kryvanosau SAC, delegat przełożonego prowincjalnego na Białorusi.

Wiosenny Zjazd zakończył się błogosławieństwem Księdza Prowincjała.