Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Częstochowa: Wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

We wtorek 10 kwietnia br. odbył się w Częstochowie wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządów Prowincjalnych obu pallotyńskich prowincji. Uczestnicy Zjazdu rozpoczęli dzień modlitwą jutrzni w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia. Pierwsza część spotkania – wspólna dla Prowincji Zwiastowania Pańskiego i Prowincji Chrystusa Króla – rozpoczęła się wystąpieniem przełożonego generalnego ks. Jacoba Nampudakama SAC. Ksiądz generał podzielił się swymi refleksjami i poszukiwaniami, przedstawiając dziesięć ważnych pytań: 1) W jakim stopniu żyjemy Ewangelią?; 2) Czy mamy ufność w Opatrzność Bożą?; 3) Czy praktykujemy jeszcze ubóstwo w życiu konsekrowanym?; 4) Ile czasu spędzamy na modlitwie?; 5) Na ile podejmowane przez nas prace są prawdziwym apostolstwem?; 6) Dlaczego wielu współbraci wstydzi się mówić o św. Wincentym Pallottim?; 7) Dlaczego 50-60% współbraci nie jest zainteresowanych Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego?; 8) Co dalej, jaka czeka nas przyszłość, skoro istnieją w Stowarzyszeniu prowincje składające się z 10-15 członków, a w wielu krajach (zwłaszcza w Europie) brakuje nowych powołań?; 9) Czy nie powinniśmy bardziej wyjść na zewnątrz, angażując się na polu misyjnym?; 10) Czy nie powinniśmy bardziej zadbać o własną formację na wszystkich etapach naszego życia? Pytania, które zadał przełożony generalny mają służyć – jak sam zaznaczył – dokonaniu swoistego rachunku sumienia.

W następnej części spotkania kilku współbraci podzieliło się informacjami dotyczącymi działalności wspólnot lub instytucji, za które są odpowiedzialni. Jako pierwszy głos zabrał rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Mirosław Mejzner SAC. Ks. Mirosław przedstawił aktualną sytuację personalną naszego Alma Mater, poinformował o zakończonych pracach budowlanych tzw. łącznika (dom rekolekcyjny), apelując przy tym o wsparcie finansowe potrzebne do zakupu wyposażenia (krzesła, stoły itp.), ogłosił również, że wkrótce zamieszka we wspólnocie ołtarzewskiej ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC. Potem ks. Artur Stępień SAC – Dyrektor Instytutu Pallottiego – zdał relację z XIX Sympozjum, które odbyło się w Konstancinie w dniach 7-8 kwietnia z okazji dwusetnej rocznicy święceń kapłańskich naszego Założyciela. Ks. Artur zaprezentował ponadto nową publikację Instytutu, której tytuł brzmi: „Sacerdos – człowiek Boga”. Ks. Łukasz Gołaś SAC mówił o działalności radia Pallotti FM, rektor wspólnoty częstochowskiej ks. Zdzisław Schmeichel SAC zachęcał do zakupu „cegiełek”, mających wesprzeć sfinansowanie wewnętrznego wystroju nowego sanktuarium (kontynuowane są prace instalacji mozaiki, której twórcą jest wybitny artysta ks. Marco Rupnik SJ), ks. Piotr Kopera SAC zaprosił współbraci na – przypadający w sierpniu br. – jubileusz setnej rocznicy życia ks. Józefa Lisiaka SAC.

Po przerwie odbyły się osobne spotkania w prowincjach. Współbracia naszej poznańskiej prowincji zgromadzili się w sali w domu rekolekcyjnym św. Józefa. Ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC poinformował, iż rozpoczęła już pracę komisja (w składzie: ks. Marek Chmielniak SAC, ks. Andrzej Śliwka SAC, ks. Przemysław Podlejski SAC), która zajmuje się przygotowaniem mającego odbyć się w styczniu przyszłego roku Zebrania Prowincjalnego. Następnie ksiądz prowincjał poinformował o możliwości objęcia przez nas nowej placówki na Syberii (Czelabińsk), o wycofaniu się z propozycji utworzenia parafii w Opolu, o trudnej sytuacji personalnej w Meksyku oraz Papui Nowej Gwinei. Następnie ks. Kamil Wolan SAC, który pełni funkcję dyrektora Duszpasterstwa Powołań, przedstawił aktualne oraz przyszłe aktywności prowadzone przez duszpasterstwo.

W zasadniczej części spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją, którą przedstawił p. Maciej Borecki, reprezentujący doradczą firmę Inn Pact. Prelegent przybył na spotkanie na zaproszenie administratora prowincjalnego ks. Piotra H. Jankowskiego SAC. Przedstawił on projekt „Energia Taniej dla Zakonów”, kreśląc konkretne wskazania, umożliwiające redukcję kosztów energii elektrycznej i gazowej. Na zakończenie tej części spotkania rektor ks. Marek Chmielniak SAC poinformował o personalnej sytuacji wspólnoty nowicjackiej w Ząbkowicach Śląskich.

Po obradach uczestnicy Zjazdu zebrali się w nowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, by wspólnie celebrować Eucharystię. Mszy św. przewodniczył prokurator generalny ks. Adam Golec SAC, a homilię wygłosił przełożony generalny. Ks. Jacob Nampudakam SAC, nawiązując do fragmentu Ewangelii z dnia (J, 37b-15), mówił, że „narodzić się na nowo” to dążyć do świętości. Ksiądz generał odniósł się do niektórych punktów nowej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exultate – o powołaniu do świętości w świecie współczesnym”, następnie zauważył, że świętość to dar Ducha Świętego. „Apostołowie byli pełni lęku po śmierci Chrystusa, jednak po zesłaniu Ducha Świętego odważnie poszli na cały świat” – mówił ks. Jacob Nampudakam SAC. Na koniec homilii przełożony generalny skierował życzenie, byśmy wszyscy pozwolili Duchowi Świętemu zstąpić do naszych serc.

Wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego zakończył się wspólnym obiadem. Następny Zjazd odbędzie się w dniach 1-2 października br. w Ołtarzewie.