Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

CZĘSTOCHOWA: Z Doliny Miłosierdzia

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

Tradycją pallotyńską pozostają Sympozja Bożego Miłosierdzia. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczne sympozjum, które odbyło się 10 kwietnia 2021 roku, miało jedynie formę on-line. Tematem przewodnim były kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej. Niewielu z nas bowiem wie, że niektóre z żądań Pana Jezusa zostały zrealizowane dopiero po śmierci największej polskiej mistyczki. Zasadniczy udział miały w tym kobiety – s. Helena Majewska, Jadwiga Osińska, Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko. Powyższe postaci zostały zaprezentowane przez wybitnych znawców tematu: s. Mariettę – Elżbietę Kruszewską ZSJM, dr Martę Czyżak i ks. dr. Michała Damazyna. Materiały filmowe z sympozjum dostępne są zarówno na stronie FB, jak i na kanale YouTube Doliny Miłosierdzia. Ukazał się również zbiór materiałów konferencyjnych, wydany przez wydawnictwo Pallottinum.

Sympozjum to nie jedyna inicjatywa mająca na celu przybliżenie prawdy o Bożym Miłosierdziu, wiernie związanym z Doliną Miłosierdzia. W sobotę 10 kwietnia 2021 roku, przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Odnowy Charyzmatycznej „Słudzy Chrystusa Żywego” założonym przez ks. Michele Vasallo S.D.V., odbyła się transmisja Mszy św. oraz adoracji w języku włoskim, z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie, w ramach corocznego spotkania członków ruchu.

Również w wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia o godz. 19.00 odbyło się misterium: „Przechodząc przez Dolinę Płaczu”. To refleksyjna opowieść oparta na pięciu autentycznych świadectwach współczesnych ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli Bożego Miłosierdzia. Inicjatorem i współautorem scenariusza jest ks. Mariusz Marszałek SAC. Inicjatywa została zrealizowana przy współpracy z Fundacją Aniołów Miłosierdzia. W misterium zaprezentowano utwory muzyczne autorstwa Marty i Grzegorza Kicińskich. Całość dostępna jest na kanale YouTube oraz na stronie FB Doliny Miłosierdzia.

Warto także wspomnieć, iż informacje o inicjatywach podejmowanych w Dolinie Miłosierdzia pojawiły się w Niedzielę Miłosierdzia w programie „Między Ziemią a Niebem”, a także na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Cały program możliwy jest do obejrzenia na stronie vod.tvp.pl. Również na stronie KAI ukazał się wywiad z ks. Mariuszem Marszałkiem SAC, dotyczący historii Święta Miłosierdzia, w którym wskazano na znaczenie Doliny Miłosierdzia w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia.

https://www.ekai.pl/ks-marszalek-o-poczatkach-i-wspolczesnosci-swieta-bozego-milosierdzia/?fbclid=IwAR0Hv6DVxDO5oSZKn3v_OvIXsBBwaZ4baYrYEq9T8MrwGMYfrtlVDY3Sr0Y