Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

EŁK: Sakra biskupia ks. Adriana Galbasa SAC

Autor:
dk. Jan Jabłuszewski SAC

Dzień 11 stycznia 2020 roku z pewnością zapisał się dużymi literami na kartach historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, szczególnie w historii Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ponieważ pierwszy spośród jej członków, a przy tym wieloletni przełożony prowincjalny, został wyniesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupiej.

Ceremonia przyjęcia sakry biskupiej przez naszego współbrata, ks. Adriana Józefa Galbasa SAC, była wydarzeniem podniosłym i uroczystym, które zgromadziło w katedrze diecezji ełckiej wielu współbraci oraz członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Liturgii przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki, który był również głównym konsekratorem biskupa nominata Adriana. Współkonsekratorami byli: arcybiskup Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce i arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński. Homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda SAC – Metropolita Białostocki, podkreślając w niej dary i charyzmaty, którymi dotychczas posługiwał Kościołowi biskup nominat, szczególnie ostatnio jako przełożony prowincjalny.

W uroczystości wzięło udział wielu arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy, wśród nich arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Metropolita Poznański, który na zakończenie liturgii złożył nowemu biskupowi życzenia w imieniu KEP oraz podziękował za dobro, które – przez posługę ks. Adriana – stało się udziałem Archidiecezji Poznańskiej. Głos zabrał również wicegenerał księży pallotynów, ks. Józef Lasak SAC, który przekazał biskupowi Adrianowi relikwie św. Wincentego Pallottiego oraz serdeczne życzenia od całej rodziny pallotyńskiej.

Radość świętowania została przedłużona o uroczysty obiad i spotkanie z nowo wyświęconym biskupem. Każdy ze zgromadzonych miał okazję osobiście podejść do biskupa Adriana, pogratulować mu i złożyć życzenia, oraz otrzymać błogosławieństwo.

Nowemu Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Ełckiej życzymy dalszej otwartości na działanie Ducha Świętego i wstawiennictwa Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego, błogosławionych Współbraci Męczenników i bł. Elżbiety Sanny. Życzymy również, by więzi ze wspólnotą pallotyńską nie osłabły, a przez posługę biskupią charyzmat św. Wincentego wciąż wzbudzał ducha apostolskiego wśród wszystkich ochrzczonych. Zgodnie z prośbą biskupa Adriana – zapewniamy o modlitwie!

Galeria zdjęć