Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

GDAŃSK: 20 lat od śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC

Autor:
ks. Wiesław Rychter SAC

16 września 2022 roku w hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku, w godzinie Miłosierdzia Bożego, odbyła się uroczysta Msza św. w intencji ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, budowniczego hospicjum i współtwórcy pierwszego ruchu hospicyjnego w Polsce, a także modelu funkcjonowania hospicjum domowego. Mszy św. za zmarłego przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Przemysław Podlejski SAC, dziękując w niej Panu Bogu za dar życia i powołania ks. Eugeniusza. Homilię wygłosił ks. Radosław Herka SAC, przełożony wspólnoty miejscowej i proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Na Eucharystię przybyli zaproszeni goście, przyjaciele, Zarząd fundacji hospicyjnej, Siostry Pallotynki, pracownicy, wolontariusze, wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, sympatycy oraz w łączności – dzięki transmisji – chorzy i cierpiący. Po Mszy św. miał miejsce wykład, a także wspomnienia o ks. Eugeniuszu Dutkiewiczu SAC, jego życiu, działalności, wypowiedziach, początkach powstawania hospicjum i tworzenia wspólnoty współpracowników działających na rzecz chorych i ich rodzin. Nie zabrakło indywidualnych spotkań i rozmów podczas poczęstunku.

Dzień 16 września był bez wątpienia czasem przywołania w pamięci i w sercu niezwykłej osoby – kapłana, pallotyna, który posłuszny natchnieniom Ducha Świętego tak wiele dokonał dla największych „skarbów” Kościoła, dla cierpiących, odchodzących do wieczności.