Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

GDAŃSK: Diamentowy Jubileusz Kapłaństwa ks. Stanisława Świerczka SAC

Autor:
ks. Wojciech Więcław SAC

W niedzielę 6 czerwca br., w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Gdańsku, podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10.30 – pod przewodnictwem J. E. ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC – ks. Stanisław Świerczek SAC dziękował Panu Bogu za 60. lat swojego kapłaństwa. Czcigodnego Diamentowego Jubilata otoczyli wokół ołtarza współbracia Pallotyni, na czele z Pasterzem Archidiecezji, a także: poprzednim rektorem wspólnoty – ks. Januszem Łuczakiem SAC, ks. Radosławem Herką SAC – rektorem i proboszczem wspólnoty pallotyńskiej z gdańskiego Wrzeszcza, współbraćmi ze wspólnoty przy ul. Elżbietańskiej z obecnym jej Rektorem.

Ksiądz Arcybiskup przywołał w homilii drogę kapłańskiego życia Księdza Jubilata, wskazując m.in. na wielość zadań i funkcji, jakie realizował w swoim intensywnym kapłańskim życiu. We wstępie do homilii ks. Arcybiskup podkreślił, iż długość kapłańskiego życia powinna być mierzona nie tyle samymi latami, jakie upłynęły od dnia święceń, co sposobem postrzegania swojej drogi kapłańskiej, jej osobistym przeżywaniem, jako życia zakorzenionego w Chrystusie oraz w Eucharystii.

Rektor wspólnoty, ks. Wojciech Więcław SAC, zabierając głos na zakończenie Mszy św. życzył Jubilatowi, by tak, jak pięknie oszlifowany diament odbija słoneczne światło, ks. Stanisław odbijał światło Pana Boga i promieniował nim na tych, których spotyka na drodze swego życia. Po zakończonej uroczystej liturgii Eucharystycznej świętowanie miało swoją kontynuację w sali rekreacyjnej oraz refektarzu, gdzie do wspólnego stołu zasiadła naturalna i pallotyńska rodzina ks. Stanisława.