Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

HODYSZEWO: Wieczna konsekracja

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

Dziś, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w pallotyńskim Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, trzech naszych współbraci: Marek Więch SAC z Prowincji Chrystusa Króla oraz Tomasz Stawicki SAC i Pavel Zaitsau SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego złożyło uroczysty akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu. Dokonało się to w obecności wyższych przełożonych obu polskich prowincji – ks. Zdzisława Szmeichla SAC i ks. Zenona Hanasa SAC, a także licznie przybyłych współbraci, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a także miejscowych wiernych i dobrodziejów naszego seminarium.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, natomiast kazanie wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla. W skierowanym do nas słowie mówił m.in. o misterium imienia i osobowych relacji, do bronienia których – zwłaszcza w dzisiejszym zdehumanizowanym świecie – jesteśmy szczególnie powołani. Nawiązał również do tajemnicy życia konsekrowanego, które wbrew pozorom jest prawdziwą wolnością, gdyż doprowadza do przemiany w Chrystusa, który sam jeden rzeczywiście wyzwala.

Nasi współbracia zostali wpierw przedstawieni, następnie każdy odczytał i złożył na ręce odpowiedniego wyższego przełożonego swój akt wiecznej konsekracji; potem każdy ze składających konsekrację podpisał swój akt i wręczył swojemu Przełożonemu Prowincjalnemu. Po dokonaniu tego aktu ks. Zdzisław Szmeichel SAC uroczyście nałożył każdemu z profesów wieczystych krzyż profesyjny. Od dziś Marek Więch, Tomasz Stawicki i Pavel Zaitsau są wiecznymi profesami we wspólnocie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Po Mszy św. i tradycyjnym wspólnym zdjęciu, wszyscy udaliśmy się na uroczysty obiad, podany z iście podlaską gościnnością.