NOWOŚCI

Częstochowa: Razem z Józefem, Oblubieńcem NMP – Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów 2018

Okazało się, że nawet nagłe załamanie pogody z wiosennej na zimową, nie przeszkodziło i nie odstraszyło młodzieży w dotarciu na spotkanie w Częstochowie. W Palloty [ ... ]


Ołtarzew: Uroczystość św. Józefa

article thumbnail

19 marca 2018 r. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie dziękowała Bogu za dar życia św. Józefa oraz za dar powo [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Rekolekcje w Magdalence Od 5 do 7 marca 2018 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie prowadzili rekolekcje szkol [ ... ]


Ołtarzew: Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 PDF Drukuj Email

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się 12 października 2017 roku. Uroczystość rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, pod przewodnictwem J.E. księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, metropolity białostockiego. Sesja inauguracyjna miała miejsce w auli im. bł. Józefa Jankowskiego SAC.

Przed liturgią ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powitał zgromadzonych na modlitwie i poprosił J.E. księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC o przewodniczenie Eucharystii. Metropolita Białostocki wygłosił homilię, w której powiedział: Na początku tego roku akademickiego powinniśmy prosić Ducha Świętego, aby oświecał mroki naszych serc, (…) by pomagał zrozumieć wszystko, co dotychczas jest zakryte przed naszymi oczami. Homilista mówił także o wezwaniu do zgłębiania Bożych prawd i zachęcał: Szukajcie, pukajcie, kołaczcie, a drzwi do Bożych prawd będą Wam otwarte.

Arcybiskup dał także wskazówkę dotyczącą przebiegu rozpoczynającego się roku akademickiego. Według kaznodziei winien on przebiegać pod hasłem: Rozpoznawanie, ukierunkowanie i umiłowanie. Procesy te mają prowadzić do poznawania elementów Prawdy Objawionej przez Boga, do prawidłowego rozeznawania drogi swojego powołania, a przede wszystkim do pogłębiania relacji z Jezusem Chrystusem.

We mszy św. pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego uczestniczyli kapłani biorący udział w Zjeździe Rektorów i Proboszczów dwóch polskich prowincji pallotyńskich. Obecni byli także profesorowi i wykładowcy pallotyńskiego seminarium, wspólnota alumnów oraz ołtarzewskiej parafii. Na uroczystość przybyła także delegacja z Niemiec oraz pani Lucyna Bednarek-Elliott ze Szkocji.

Sesja inauguracyjna odbywała się w auli ołtarzewskiej Alma Mater im. bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC. Rozpoczęło ją odśpiewania hymnu państwowego oraz pieśni Gaude Mater Polonia. Śpiew prowadziła Schola Gregoriana pallotyńskiego seminarium, pod przewodnictwem ks. Dariusza Smolarka SAC. Następnie Jego Magnificencja ks. Mirosław Mejzner SAC powitał imiennie przybyłych gości, natomiast ks. Krzysztof Marcyński SAC, prefekt studiów ołtarzewskiego seminarium, przybliżył charakterystykę formacyjną w Ołtarzewie. Ośmiu alumnów otrzymało wyróżnienia i nagrody książkowe za uzyskanie średniej ocen powyżej 4,9 w ubiegłym roku akademickim.

Al. Wojciech Winek SAC, dziekan alumnów, wygłosił krótkie przemówienie w imieniu wspólnoty alumnów. Dziekan podkreślił ważność budowania głębokiej relacji z Jezusem podczas formacji seminaryjnej.

W immatrykulacji wzięło udział 5 alumnów, którzy po złożeniu ślubowania otrzymali indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otrzymali je z rąk ks. prof. UKSW dr. hab. Tomasza Wielebskiego, prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW.

Ks. Dariusz Smolarek SAC, wykładowca WSD SAC oraz KUL, wykonał utwór muzyczny Prząśniczka, do którego muzykę napisał Stanisław Moniuszko, natomiast słowa Jan Czeczot. Akompaniował na pianinie al. Jan Jabłuszewski SAC.

Wykład inauguracyjny pt.: Kompetencje międzykulturowe jako współczesny imperatyw wygłosił prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Po wykładzie został odczytany list od ministra Jana Szyszki. Dalej Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW przemówił do zgromadzonych, a po nim ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, który mówił także w imieniu ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC oraz przełożonych wspólnot alumnów studiujących w Ołtarzewie. Ksiądz Galbas powiedział: Dziękujemy formatorom za podjęcie tego niełatwego dzieła – formacji przyszłych kapłanów.

Uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018 dokonał ks. Mirosław Mejzner SAC, słowami: Rok akademicki 2017/2018 ogłaszam za otwarty. QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Ksiądz Rektor podziękował także wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom pallotyńskiej wspólnoty za ich wkład w budowanie Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie. Sesję zakończyło pasterskie błogosławieństwo Metropolity Białostockiego.

Śpiew Gaudeamus igitur oraz pamiątkowe zdjęcie – zakończyły uroczystości inaugurujące rok akademicki 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

kl. Dominik Gaładyk SAC, foto: kl. Paweł Zajcew SAC

Relacja wideo dostępna na stronie:

http://www.wsdsac.pl/2017/10/12/inauguracja-roku-akademickiego-20172018/

 
Secured by Siteground Web Hosting