NOWOŚCI

Ołtarzew: Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

article thumbnail

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbyła się 12 października 2017 roku. Uroczys [ ... ]


Gdańsk Wrzeszcz: 90-lecie obecności Pallotynów

W 1927 r. do Wolnego Miasta Gdańska przybyli pallotyni z niemieckiego Limburga. Pallotyni byli jedynym zakonem męskim w Wolnym Mieście Gdańsku i zostali sprowadzeni przez  [ ... ]


Międzyrzecz: Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

article thumbnail

W dniu 11 stycznia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił sześć figur Niepokalanego Serca Maryi i posłał je na sześć kontynentów, wraz z ekipą misjonarzy  [ ... ]


ZAK: Spotkania modlitewno-formacyjne PDF Drukuj Email

Jezus przyjacielem, który posyła nas…

Słowa Pana Jezusa: „Jesteście moimi przyjaciółmi... wybrałem Was, abyście szli i owoc przynosili” /J 15/, były przewodnią myślą pierwszej konferencji podczas rekolekcji dla członków i współpracowników ZAK w Lutomiersku, w dniach 14–16 lipca br. Rozważaliśmy te słowa w kontekście całego 15 rozdziału Ewangelii św. Jana. Przypomnieliśmy sobie, że stajemy się uczniami Chrystusa przez całe życie, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim i żyjemy Ewangelią. Z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością medytowaliśmy słowa Jezusa: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem... Jesteście moimi przyjaciółmi... Wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili”. Zwróciliśmy też uwagę na słowa Pana Jezusa, mówiące o wrogości świata, do którego nas posyła z orędziem miłości. Przedłużeniem i ilustracją tych rozważań była druga część filmu „Bóg nie umarł”. W godzinie miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem wielbiliśmy Nieskończoną Miłość, prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata oraz korzystając z sakramentu pojednania, a potem karmiliśmy się Eucharystycznym Ciałem i Krwią Chrystusa.

W następnych rozważaniach rekolekcyjnych zwróciliśmy uwagę na ewangelizacyjny charakter objawień Matki Bożej w Fatimie. Zauważyliśmy, że słowa Maryi w tych objawieniach są echem Jej słów wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej, wzywających nas, abyśmy czynili to, co powiedział Jezus: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, oraz „módlcie się zawsze i nie ustawajcie”. Uzupełnieniem do tych rozważań był film dokumentalny: „Fatima i Pastuszkowie”. Po obejrzeniu go odmówiliśmy różaniec, spełniając polecenie Matki Bożej w Jej fatimskim orędziu.

Rekolekcje przeżywaliśmy po raz kolejny w domu księży salezjanów, którzy okazują nam swoją gościnność już ponad 30. lat. Zakwaterowani byliśmy w internacie Szkoły Muzycznej. W sobotni wieczór mieliśmy muzyczną ucztę, bo aż dwa koncerty w zabytkowym kościele klasztornym.

Najpierw śpiewał oryginalny chór w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Potem przez 90. minut delektowaliśmy się muzyką organową z towarzyszeniem polsko-litewskiego zespołu instrumentalnego.

Ten sobotni wieczór zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i modlitwą dziękczynną, a potem była jeszcze imieninowa agapa w kontekście zbliżających się imienin Czesławy Stępień, animatorki wspólnoty modlitewnej ZAK w Pabianicach. Po całym dniu poświęconym pogłębianiu przyjaźni z Chrystusem, był czas na umacnianie przyjaźni między nami w pallotyńskiej rodzinie; czas na życzenia, dzielenie się radością i rozmowy.

Bogu niech będą dzięki za czas rekolekcji, czas dany nam i przyjęty przez nas, abyśmy coraz bardziej byli zjednoczeni z Chrystusem, zjednoczeni Jego miłością, zjednoczeni na modlitwie z Maryją, zjednoczeni w Duchu Świętym i w apostolstwie.

ks. Stanisław Rudziński SAC


 
Secured by Siteground Web Hosting