NOWOŚCI

Ołtarzew: Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej

article thumbnail

Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie odbyło się 16 i 17 listopada 2017 r. Ikonę, która od 7 marca 1963 r. wędruje po [ ... ]


Ołtarzew: Konferencja pt.: Biblia a kultury

W dniach 13 i 14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: The Bible and Cultures (Biblia a [ ... ]


Ołtarzew: Spotkanie z prof. Peterem Rainą

article thumbnail

Spotkanie z prof. Peterem Rainą odbyło się 7 listopada 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołarzewie. Historyk opowiedział m [ ... ]


ZAK: Zielony wieczernik wspólnoty ZAK w Suwałkach PDF Drukuj Email

W dniach 5 i 6 sierpnia wspólnota Królowej Apostołów w Suwałkach wybrała działkę rodziny Barbary i Pawła Klekotków na miejsce rekolekcji. Wielokrotnie przeżywaliśmy je w domu rekolekcyjnym w Smolanach. Tym razem członkowie wspólnoty – Basia i Paweł – zaprosili nas na swoją działkę, aby na łonie przyrody trwać na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa. Pogoda była wspaniała. Oddychaliśmy nie tylko atmosferą modlitwy, ale też zdrowym, leśnym powietrzem. Podobnie jak dzieci w Fatimie, tak i my rozważaliśmy słowa Maryi na łonie przyrody. Różaniec odmawialiśmy, obchodząc procesyjnie działkowy ogródek. A kiedy w święto Przemienienia Pańskiego odprawialiśmy Mszę św., poczuliśmy się jak apostołowie na Górze Tabor i mogliśmy powiedzieć: dobrze nam tu być, zostańmy tu. Jednak Pan Jezus sprowadził ich z góry na doliny codziennego życia.

My też, zgodnie z hasłem programu duszpasterskiego w tym roku: „Idźcie i Głoście”, rozważaliśmy te i inne słowa Pana Jezusa: „Jak mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”; „Wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili”. Tak, jak wspólnota chrześcijańska z Wieczernika Jerozolimskiego, tak i my z tego zielonego wieczernika, wyszliśmy umocnieni darami Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię słowem i życiem, aby pomagać ludziom żyć w przyjaźni z Bogiem i ze sobą.

ks. Stanisław Rudziński SAC

 
Secured by Siteground Web Hosting