NOWOŚCI

Ołtarzew: Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej

article thumbnail

Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie odbyło się 16 i 17 listopada 2017 r. Ikonę, która od 7 marca 1963 r. wędruje po [ ... ]


Ołtarzew: Konferencja pt.: Biblia a kultury

W dniach 13 i 14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: The Bible and Cultures (Biblia a [ ... ]


Ołtarzew: Spotkanie z prof. Peterem Rainą

article thumbnail

Spotkanie z prof. Peterem Rainą odbyło się 7 listopada 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołarzewie. Historyk opowiedział m [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości PDF Drukuj Email

Zimowa sesja egzaminacyjna

Hymnem do Ducha Świętego rozpoczęła się liturgia pod przewodnictwem ks. Bogusława Bogdana SAC, ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Tym samym, dzień 25 stycznia 2017 r. otworzył czas zimowej sesji egzaminacyjnej w pallotyńskim seminarium. Potrwa ona do 4 lutego 2017 r. Alumni podchodzą do egzaminów m.in. z: metafizyki, historii filozofii, teologii moralnej, sakramentologii i ekumenizmu.

* * * * *

Świętowanie imienin ks. Tomasza

We wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, dnia 28 stycznia 2017 r., wspólnota parafialno-seminaryjna modliła się w intencji solenizanta – ks. dr. Tomasza Skibińskiego SAC. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przewodniczył porannej liturgii.

Imieniny w naszej wspólnocie są szczególnym czasem dziękczynienia solenizantom oraz składania życzeń. Jest to także sposobność do braterskich spotkań i rozmów.

Ks. Tomaszowi Skibińskiemu SAC życzymy Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask na każdy dzień realizowania powołania.

Ks. dr Tomasz Skibiński SAC – pallotyn. Święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 1988 r. w Ołtarzewie z rąk Jego Ekscelencji Józefa kardynała Glempa. W latach 1999–2005 był przełożonym prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Aktualnie jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie oraz adiunktem przy katedrze Historii Wczesnochrześcijańskiej Literatury Łacińskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

* * * * *

Dzień Życia Konsekrowanego

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyła 2 lutego 2017 r. w uroczystej liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kazimierza Kardynała Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego. Miała Ona miejsce w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Eucharystia wpisała się w 21 obchody Dnia Życia Konsekrowanego w archidiecezji warszawskiej.

Na liturgię przybyli licznie m.in.: bracia i księża zakonni, siostry zakonne, dziewice konsekrowane. Wśród koncelebransów byli formatorzy seminarium SAC: ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor pallotyńskiej Alma Mater, ks. mgr Artur Stępień SAC, prefekt alumnów oraz ks. dr Przemysław Podlejski SAC, wykładowca filozofii. Podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych.

Asystę liturgiczną zapewnili alumni pallotyńskiego seminarium, którymi kierował seminaryjny ceremoniarz al. Łukasz Sobolewski SAC. Natomiast asystę muzyczną stanowili alumni ze Scholi Gregoriana posługującej w ołtarzewskiej wspólnocie. Scholą dyrygował ks. dr Dariusz Smolarek SAC, wykładowca WSD SAC oraz KUL. Organistą był al. Jan Jabłuszewski SAC, alumn III roku pallotyńskiego seminarium.

Na zakończenie Uczty Eucharystycznej, Jego Eminencja Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz złożył życzenia wszystkim osobom konsekrowanym, dziękując jednocześnie za ich świadectwo życia modlitwą.

Przygotowaniem do tego dnia dla pallotyńskiej wspólnoty była adoracja Najświętszego Sakramentu dnia 1 lutego 2017 r. Dk. Sebastian Rolka SAC przewodniczył modlitwie połączonej z rachunkiem sumienia z życia według przyrzeczeń czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wspólnoty dóbr, ducha służby i wytrwania.

kl. Dominik Gaładyk SAC

 
Secured by Siteground Web Hosting