NOWOŚCI

Częstochowa: Razem z Józefem, Oblubieńcem NMP – Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów 2018

Okazało się, że nawet nagłe załamanie pogody z wiosennej na zimową, nie przeszkodziło i nie odstraszyło młodzieży w dotarciu na spotkanie w Częstochowie. W Palloty [ ... ]


Ołtarzew: Uroczystość św. Józefa

article thumbnail

19 marca 2018 r. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie dziękowała Bogu za dar życia św. Józefa oraz za dar powo [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Rekolekcje w Magdalence Od 5 do 7 marca 2018 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie prowadzili rekolekcje szkol [ ... ]


Ołtarzew: Czuwanie na Jasnej Górze PDF Drukuj Email

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, Róż Żywego Różańca i Kleryckich Kół Misyjnych odbyło się z 2 na 3 grudnia 2017 roku na Jasnej Górze. Hasłem czuwania były słowa: Na wzór Oblubienicy Ducha Świętego. W modlitewnym spotkaniu wzięło udział m.in. 7 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Czuwanie modlitewne rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej. Po nim zgromadzeni modlili się na różańcu, rozważając tajemnice radosne, a także adorowali Najświętszy Sakrament. Akademicka Grupa Misyjna Piątka z Łodzi prowadziła modlitwę uwielbienia, prośby, dziękczynienia za dzieło misyjne Kościoła. Dalej o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, powiedział kilka zdań o historii PUM. Sekretarz powiedział m.in.: Cały Kościół dla całego świata – to proste słowa oddające idee bł. Pawła Manny. O. Bovio przypomniał, że bł. Manna dostrzegał dużą ilość kapłanów, ale mało zaangażowanych misyjnie. Zaczął on animować duchowieństwo i powołał w 1916 r., wraz z Gwidonem Maria Confortim, Związek Misyjny Duchowieństwa. Na początku dla duchowieństwa, później zaczęto przyjmować osoby konsekrowane i świeckie. Ostatecznie dzieło przyjęło nazwę Papieskiej Unii Misyjnej, której zadaniem jest działanie na rzecz promowania świadomości misyjnej między kapłanami, zakonnikami, klerykami i świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo.

Modlitwa w ciszy poprzedziła Eucharystię, sprawowaną o godz. 24.00. Przewodniczył Jej JE. ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Nawiązując do rozpoczętego Adwentu i oczekiwania człowieka, Arcybiskup powiedział: Istota czekająca. Człowiek ciągle czeka na kogoś lub na coś. Pośród „czekań” jedno jest najważniejsze – czekanie na Boga. Ma ono wymiar roku liturgicznego. Rozpoczynamy Adwent. Włączamy się w oczekiwanie Kościoła. Wciąż czekamy na ostateczne przyjście Boga. Delegat przywołał postać Maryi, która jako pierwsza ujrzała Boga na tej ziemi. Ona poszła do Elżbiety, wróciła i z radością rozmawiała. Zaniosła Jezusa także do tych, którzy Go nie przyjęli. Czuwać to nie znaczy nic nie robić. Niech ten czas będzie aktywny – powiedział arcybiskup Pawłowski. Homilista dodał: Nasze czuwanie tutaj ma wymiar misyjny, bo jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie znają Ewangelii, gdzie oczekują na misyjną działalność Kościoła. Kończąc refleksję Arcybiskup powiedział: Czuwanie to znaczy nie mieć w sobie lęku, ale zaufanie. Przeżyć Adwent to przyjąć cud narodzenia Pana.

Podczas liturgii na misje na Saharę został posłany Przemysław Pałka. Otrzymał on krzyż misyjny, który ma mu przypominać o tym, w którego Imię idzie oraz o misji całego Kościoła. Będzie on posługiwał u ojców białych w Algierii.

Po komunii św. ksiądz prałat Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, podziękował arcybiskupowi Janowi R. Pawłowskiemu za obecność na tegorocznym czuwaniu. Na zakończenie Arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

O godz. 1.30 rozpoczęło się nabożeństwo misyjne, które prowadziła grupa misyjna z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Stypendyści dzielili się z czuwającymi swoimi doświadczeniami posługi misyjnej. Następie odbyło się przyjęcie nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej, któremu przewodniczył o. Bovi. W ich gronie były siostry zakonne, alumni oraz świeccy. Do PUM wstąpiło także trzech alumnów pallotyńskiego seminarium.

Modlitwę różańcową i rozważanie tajemnic chwalebnych prowadziły siostry loretanki. Po niej była celebrowana Jutrznia, której przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Ks. Będziński odczytał także Akt Zawierzenia Matce Bożej.

kl. Dominik Gaładyk SAC

Nagranie z obrzędem przyjęcia nowych członków do PUM: https://www.facebook.com/wsdsac/videos/1947532828594216/

 
Secured by Siteground Web Hosting