NOWOŚCI

Bielsko-Biała: Koncert kolęd – „Zaśpiewajmy kolędę”

W naszej pallotyńskiej parafii u św. Andrzeja Boboli – pod Szyndzielnią – nudy nie ma, a to za sprawą wspólnoty Dzieci Maryi i młodzieży. Czas świąt Bożego Narod [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości

article thumbnail

Przed Świętami Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie spotkała się 21 grudnia 2017 r., aby złożyć życzenia i [ ... ]


Kraków: Epifania – rekolekcje dla Krakowa i całego świata

article thumbnail

„Bóg, który pozwala się znaleźć tym, którzy Go nie szukają” – pod tym hasłem przez cztery dni (3-6 stycznia br.) trwały rekolekcje ewangelizacyjne, zorganizowan [ ... ]


Ołtarzew: Wizyta w Ząbkach PDF Drukuj Email

Trzynastu alumnów grupy misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, odwiedziło 5 grudnia 2017 r. siedzibę Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach. Spotkanie miało rys wdzięczności dla współpracowników pallotyńskich dzieł misyjnych.

Pierwsze godziny wizyty w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach były naznaczone przygotowywaniem świątecznych przesyłek dla współpracowników dzieł misyjnych, prowadzonych przez sekretariat. Każda z przesyłek zaadresowanych do konkretnych osób jest wyrazem wdzięczności za ich wspieranie duchowe i materialne tych, którzy z dala od Ojczyzny głoszą Chrystusa i tych, którzy przyjmują misjonarzy i korzystają ze wsparcia płynącego za pośrednictwem sekretariatu.

O godz. 17.15 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Młodawski SAC, będący m.in. sekretarzem ds. misji Prowincji Chrystusa Króla SAC oraz dyrektorem POMOST-u – Pallotyńskiego Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego. Homilię powiedział ks. Marek Pasiuk SAC, wieloletni misjonarz w Zairze (dzisiaj Demokratyczna Republika Konga). W swojej refleksji mówił m.in. o tym, kim jest misjonarz: Misjonarz to ten, co niesie Jezusa, daje Jezusa, wskazuje na Jezusa i doprowadza innych do spotkania z Jezusem. Przywołując postać św. Faustyny, ks. Pasiuk przytoczył intencję czwartego dnia nowenny przed świętem Bożego miłosierdzia. Jest ona bowiem intencją misyjną, zapraszająca do przyprowadzania Bogu pogan. Chodzi o misjonowanie tych, którzy nie wyjeżdżają do dalekich krajów. Mogą oni współpracować w dziele Kościoła poprzez swoją modlitwę i cierpienie. Modlitwa i cierpienie torują drogę misjonarzom do najdalszych krajów – zapisała s. Faustyna w „Dzienniczku” – powiedział misjonarz. W dalszej części homilista przypomniał, że naturą ludzi ochrzczonych jest misjonowanie. Św. Faustyna miała powołanie także misyjne, o czym świadczy 302. numer z jej Dzienniczka. Ona chciała dać poznać duszom Pana i zanieść Go im. Nawiązują do ducha misyjnego ks. Pasiuk powiedział: Jeżeli ktoś żyje Jezusem na co dzień i Jego pełnią, to musi płonąć duchem misyjnym, aby inni też Go poznali.

Odwołując się po raz kolejny do św. Faustyny, kaznodzieja powiedział: Św. Faustyna jest misjonarką, bowiem orędzie Bożego miłosierdzia dotarło za jej przyczyną do dalekich krajów. Kończąc swoją wypowiedź ks. Pasiuk podkreślił, że dla misjonarzy ważna jest świadomość modlitwy płynącej z Ojczyzny. Ona pomaga im wytrwać w misyjnym powołaniu – powiedział misjonarz. Pamiętać należy także w swoich modlitwach o współpracownikach misji, którzy sobie odejmują, aby misjonarzom niczego nie brakowało. Dzięki nim dzieło misyjne Kościoła może się tak pięknie rozwijać i tym samym wypełniać nakaz Pana, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Po Eucharystii był czas na wspólną agapę i zobaczenie biur sekretariatu. Przed wizytą alumnów Ząbki odwiedził także biskup Mikołaj, który zostawił dla nich podarunki…

kl. Dominik Gaładyk SAC


 
Secured by Siteground Web Hosting